Open navigation

Công văn 7506/BCT-AP ngày 27/10/2023 Xin ý kiến về đón đoàn Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc thăm Việt Nam và tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hợp tác kinh

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7506/BCT-AP

V/v xin ý kiến về việc đón đoàn Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc thăm Việt Nam và tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 UBHTKTTM Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Bộ Công Thương nhận được công hàm số 322/2023 ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo về việc đồng chí Vương Văn Đào, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc dự kiến thăm Việt Nam và mong muốn cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc vào nửa cuối tháng 11 năm 2023. Về việc này, Bộ Công Thương xin trao đổi với quý Bộ như sau:

1. Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc (UBHTKTTM) là cơ chế hợp tác song phương, định kỳ về kinh tế thương mại cao nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, được thành lập theo Hiệp định giữa 2 Chính phủ1 nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường và giải quyết kịp thời các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

UBHTKTTM được tổ chức theo thông lệ 02 năm 01 lần, do Lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đồng chủ trì. Kỳ họp lần thứ 11 UBHTKTTM được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh Trung Quốc vẫn duy trì chính sách phòng dịch nghiêm ngặt2 và ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022.

2. Kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 và của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao ta thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, quy mô thương mại song phương năm 2022 đã đạt 175,56 tỷ USD, tăng 5,47%. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong 9 tháng 2023 chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của kinh tế, thương mại toàn cầu (giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2022), tuy nhiên tốc độ suy giảm đang được thu hẹp nhanh chóng trong những tháng cuối năm, thấp hơn mức giảm chung của ngoại thương Việt Nam (giảm 11,2%)3. Nhiều vấn đề ta quan tâm, thúc đẩy thời gian qua cũng được phía Trung Quốc quan tâm, phối hợp giải quyết như việc tạo thuận lợi hóa thông quan tại cửa khẩu, thúc đẩy thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại một số địa phương của Trung Quốc, mở rộng và tạo thuận lợi nhập khẩu đối với nông sản của Việt Nam...

3. Đây là lần đầu tiên phía Trung Quốc đề nghị tổ chức UBHTKTTM dưới sự đồng chủ trì ở cấp Bộ trưởng. Việc đón Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc và tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 UBHTKTTM tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nhằm:

- Tiếp tục triển khai “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua;

- Củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại Trung Quốc; thúc đẩy các nội dung hợp tác thương mại Việt Nam quan tâm; rà soát, đánh giá các thành quả đạt được và nghiên cứu các biện pháp, nhiệm vụ cần phối hợp triển khai nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển một cách ổn định, bền vững và cân bằng hơn, nhất là trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương sụt giảm trong 9 tháng của năm 2023;

- Chuẩn bị nội dung và thành quả cho chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao thời gian tới.

Do thời gian gấp, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Bộ cho ý kiến về việc đón đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 UBHTKTTM trong ngày 27 tháng 10 năm 2023 để Bộ Công Thương có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phản hồi phía Trung Quốc.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHQT);
- Bộ Ngoại giao (Vụ Đông Bắc Á);
 - Lưu: VT, AP (phuongdt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thị Thắng

 

 


1 Hiệp định được ký kết chính thức ngày 22 tháng 12 năm 1994 tại Hà Nội.

2 Kỳ họp lần thứ 10 UBHTKTTM do Thứ trưởng Bộ Công Thương và Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đồng chủ trì được tổ chức theo hình thức trực tiếp năm 2017 tại Việt Nam.

3 Thương mại giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng trong 9 tháng 2023 có mức sụt giảm cao, cụ thể như Mỹ giảm 16,4%, Hàn Quốc giảm 16,4%), Hồng Công giảm 20,2%, Đài Loan giảm 21,4%...

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.