BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN  DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 23517/QLD-KD

V/v Tăng cường quản  vắc xin tiêm chủng dịch vụ

Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trước tình hình khan hiếm vắc xin phối hợp 5 trong 1 phục vụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của người dân trong bối cảnh suy giảm nguồn cung của các nhà sản xuất trên toàn cầu, Cục Quản  Dược đã nhiều lần làm việc với đại diện các nhà sản xuất  đã thống nhất được số lượng vắc xin sẽ nhập khẩu về Việt Nam. Theo kế hoạch sẽ  200.000 liều vắc xin phối hợp 5 trong 1 (vắc xin Pentaxim do Công ty Sanofi Pasteur S.A, Pháp sản xuất) được cung cấp cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể: 160.000 liều trong tháng 12 / 2015  40.000 liều còn lại trong tháng 02/2016.

Hiện Viện Kiểm định quốc gia vắc xin  Sinh phẩm y tế đã kiểm định xong  vắc xin nhập khẩu đầu tiên, số vắc xin này sẽ được phân phối ngay đến các trung tâm y tế dự phòng,  sở tiêm chủng vào cuối tháng 12 / 2015 . Số lượng vắc xin còn lại, sẽ tiếp tục được phân phối sau khi kết quả kiểm định đạt yêu cầu của Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế.

Cục Quản  Dược xin gửi kèm công văn này danh sách các trung tâm y tế dự phòng,  sở tiêm chủng tổ chức tiêm vắc xin Pentaxim theo báo cáo của các nhà nhập khẩu, phân phối chính thức  đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các việc sau:

1. Yêu cầu các trung tâm y tế dự phòng, các  sở tiêm chủng trong danh sách đính kèm tuân thủ đúng quy định về giá vắc xin, nghiêm cấm việc lợi dụng tình trạng khan hiếm để đẩy giá vắc xin nhằm trục lợi.

2. Giám sát chặt chẽ việc vắc xin được phân phối đến các  sở tiêm chủng, tránh tình trạng gom hàng, tích trữ, gây khan hiếm để tăng giá.

3. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các  sở tiêm chủng nhằm ngăn chặn việc sử dụng trong tiêm chủng vắc xin không  nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng do không đáp ứng yêu cầu trong bảo quản  vận chuyển.

Cục Quản  Dược thông báo để Sở Y tế biết thực hiện. /

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b / cáo) ;

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b / cáo) ;

- Cục Y tế dự phòng (để p/hợp);

- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, KD (HH)


CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Quốc Cường


DANH SÁCH

 

CÁC SỞ TIÊM CHỦNG SẼ TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PENTAXIM DO SANOFI PASTEUR A.S, PHÁP SẢN XUẤT

(Đính kèm Công văn số 23517/QLD-KD ngày 23/ 12 / 2015 )

 

1. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - TP. Hồ Chí Minh

 

2. Bệnh viện Đại học y dược - TP. Hồ Chí Minh - cơ sở 2

 

3. Bệnh viện Đại học y dược - TP. Hồ Chí Minh - cơ sở 1

 

4. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TP. Hồ Chí Minh

 

5. Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP. Hồ Chí Minh

 

6. Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP. Hồ Chí Minh

 

7. Bệnh viện Nhi đồng 2 - TP. Hồ Chí Minh

 

8. Bệnh viện Nhi đồng - TP. Hồ Chí Minh

 

9. Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần thơ

 

10. Bệnh viện Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh

 

11. Bệnh viện Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

 

12. Bệnh viện Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

 

13. Bệnh viện Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

14. Bệnh viện Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

 

15. Bệnh viện Quốc tế Columbia asia Gia định - TP. Hồ Chí Minh

 

16. Bệnh viện Từ dũ - TP. Hồ Chí Minh

 

17. CN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hạnh phúc - TP. Hồ Chí Minh

 

18. CN Công ty TNHH International SOS Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

 

19. CN Công ty CP ĐT  TM Phương châu- Bệnh viện QT Phương châu - TP. Hồ Chí Minh

 

20. Cơ sở DV tiêm chích vắc xin 38 Nguyễn trãi-Phường 4-TP Tuy hòa- Tỉnh Phú yên


21. Công ty TNHH Columbia Asia Bình dương - TP. Hồ Chí Minh

 

22. Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức - TP. Hồ Chí Minh

 

23. Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hạnh phúc - Tỉnh Bình Dương

 

24. Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa  nhân Bình an - Tỉnh Kiên Giang

 

25. Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa  nhân Triều an - TP. Hồ Chí Minh

 

26. Công ty cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài gòn - TP. Hồ Chí Minh

 

27. Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai

 

28. Công ty cổ phần DVYT- Bệnh viện Mẹ Âu - Tỉnh Đồng Nai

 

29. Công ty cổ phần Đầu  3H - TP. Hồ Chí Minh

 

30. Công ty cổ phần Đầu  Bệnh viện Xuyên Á - TP. Hồ Chí Minh

 

31. Công ty cổ phần Đầu  y tế Sài gòn y khoa - PK ĐK Sài gòn y khoa - TP. Hồ Chí Minh

 

32. Công ty cổ phần Phòng khám Nhi Đồng - TP. Hồ Chí Minh

 

33. Công ty TNHH Bệnh viện Gaya Việt-Hàn - TP. Hồ Chí Minh

 

34. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Nhật tân - Tỉnh An Giang

 

35. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vũ Anh - TP. Hồ Chí Minh

 

36. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thanh Medic - Tỉnh Bạc Liêu

 

37. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa  nhân an sinh - TP. Hồ Chí Minh

 

38. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh - TP. Hồ Chí Minh

 

39. Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City - TP. Hồ Chí Minh

 

40. Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp - Hà Nội

 

41. Công ty TNHH DVYT Phúc sinh - Tỉnh Khánh Hòa

 

42. Công ty TNHH khám chữa bệnh Nancy - TP. Hồ Chí Minh

 

43. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ sản  kông - TP. Hồ Chí Minh


44. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Ánh - TP. Hồ Chí Minh

 

45. Công ty TNHH MTV PK ĐK bác  gia đình - TP. Hồ Chí Minh

 

46. Công ty TNHH ĐT y tế Trần Diệp Khanh - TP. Hồ Chí Minh

 

47. Công ty TNHH phòng khám gia đình - TP. Hồ Chí Minh

 

48. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Bạch đằng - Tỉnh Bình Dương

 

49. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hạnh phúc - TP. Hồ Chí Minh

 

50. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Nhật Anh - TP. Hồ Chí Minh

 

51. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Quốc tế city - TP. Hồ Chí Minh

 

52. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tam Đức - Tỉnh Đồng Nai

 

53. Công ty TNHH phòng khám Thiên Phú - Tỉnh Bình Thuận

 

54. Công ty TNHH TMDV Phạm Kiều Tạ - TP. Hồ Chí Minh

 

55. Công ty TNHH trung tâm y khoa pasteur Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

 

56. Công ty TNHH y tế Viễn đông Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

 

57. Bệnh viện Hùng Vương - TP. Hồ Chí Minh

 

58. Phòng khám đa khoa kỹ thuật cao - Tỉnh Đắk Lắk

 

59. Phòng khám đa khoa QT Columbia Asia Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh

 

60. Phòng khám Victoria Mỹ Mỹ - TP. Hồ Chí Minh

 

61. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản - bình dương

 

62. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản - TP. Hồ Chí Minh

 

63. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh Đồng Nai

 

64. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh Bình Phước

 

65. Trung tâm dinh dưỡng - TP. Hồ Chí Minh

 

66. Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế - TP. Hồ Chí Minh


67. Trung tâm y tế Dự phòng  vấp - TP. Hồ Chí Minh

 

68. Trung tâm y tế Dự phòng Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

 

69. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

 

70. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

 

71. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

72. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

 

73. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh

 

74. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

 

75. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh

 

76. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh

 

77. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh

 

78. Trung tâm y tế Dự phòng Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh

 

79. Trung tâm y tế Dự phòng Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

 

80. Trung tâm y tế Dự phòng Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

 

81. Trung tâm y tế Dự phòng Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

 

82. Trung tâm y tế Dự phòng Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

 

83. Trung tâm y tế Dự phòng Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh

 

84. Trung tâm y tế Dự phòng Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

 

85. Trung tâm y tế Dự phòng TP. Hồ Chí Minh

 

86. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Long An

 

87. Trung tâm y tế huyện Bến Lức - Tỉnh Long An

 

88. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Bến Tre

 

89. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Kiên Giang


90. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Đồng Tháp

 

91. Trung tâm y tế thị  Hồng Ngự - Tỉnh Đồng Tháp

 

92. Trung tâm y tế thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp

 

93. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Trà Vinh

 

94. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Sóc Trăng

 

95. Trung tâm y tế Dự phòng TP Cần Thơ

 

96. Trung tâm y tế Dự phòng Thốt Nốt - TP Cần Thơ

 

97. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh An Giang

 

98. Trung tâm y tế thị  Tân Châu - TP. Hồ Chí Minh

 

99. Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc - Tỉnh An Giang

 

100. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Mau

 

101. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Hậu Giang

 

102. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 - Tỉnh Hậu Giang

 

103. Trung tâm y tế Huyện Phụng Hiệp - Tỉnh Hậu Giang

 

104. Trung tâm y tế thị xã Ngã bảy - Tỉnh Hậu Giang

 

105. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Tiền Giang

 

106. Trung tâm y tế Thành phố Mỹ Tho

 

107. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Vĩnh Long

 

108. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Bình Thuận

 

109. Trung tâm y tế TX La Gi - Tỉnh Bình Thuận

 

110. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Bình Định

 

111. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Tây Ninh

 

112. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Thừa Thiên-Huế


113. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Lâm Đồng

 

114. Trung tâm y tế Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

 

115. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Đồng Nai

 

116. Trung tâm y tế huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai

 

117. Trung tâm y tế huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai

 

118. Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai

 

119. Trung tâm y tế thành phố Bạc Liêu

 

120. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

121. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Bình Dương

 

122. Trung tâm y tế TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

 

123. Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

 

124. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Quảng Bình

 

125. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Quảng Nam

 

126. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Quảng Trị

 

127. Trung tâm y tế Dự phòng TP Đà Nẵng

 

128. Viện Pasteur Nha Trang

 

129. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

 

130. Viện Quân y 7A - TP. Hồ Chí Minh

 

131. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương -  Nội

 

132. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Tỉnh Đắk Lắk

 

133. Viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế - Hà Nội

 

134. Trung tâm y tế Dự phòng  Nội

 

135. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế -  Nội


136. Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội

 

137. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Thanh Hóa

 

138. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - Hà Nội

 

139. Trung tâm y tế huyện Đông Anh - Hà Nội

 

140. Phòng tiêm chủng Công ty TNHH MTV VX  SP số 1 - Hà Nội

 

141. Công ty TNHH Phòng khám gia đình Hà Nội

 

142. Công ty TNHH bệnh viện Hồng Ngọc -  Nội

 

143. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Phú Thọ

 

144. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Vĩnh Phúc

 

145. Trung tâm y tế Dự phòng Hải Phòng

 

146. Công ty TNHH MTV y tế PHS - Tỉnh Phú Thọ

 

147. Trung tâm y tế thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 

148. Trung tâm y tế TP Bắc Giang

 

149. Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương - Hà Nội

 

150. Trung tâm NC SX vắc xin và sinh phẩm y tế - Hà Nội

 

151. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Bắc Ninh

 

152. CN CT TNHH international SOS Việt Nam - Hà Nội

 

153. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Quảng Ninh

 

154. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Hòa Bình

 

155. Phòng tiêm chủng công ty cổ phần Cẩm Hà - Hà Nội

 

156. Công ty TNHH trung tâm bác sỹ gia đình  Nội

 

157. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Sơn La

 

158. Trung tâm y tế thành phố Nam Định


159. Công ty CP đầu dịch vụ y tế The Medicare - CN Hải Phòng

 

160. Phòng tiêm chủng công ty cổ phần y tế Đức Minh - Hà Nội

 

161. Trung tâm y tế Dự phòng Tỉnh Thái Nguyên Tổng cộng: 161 đơn vị