BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  686 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn của các Cục Hải quan, Hiệp hội thức ăn chăn nuôi và các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ ngày 01/01/2015. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thực hiện Luật số  71 / 2014 / QH13 , ngày 04/12/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số  17709 / BTC - TCT  hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với một số mặt hàng phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác kể từ ngày 01/01/2015.


Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số  08 / 2010 / NĐ - CP  ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thì: “Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang” và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số  66 / 2011 / TT - BNNPTNT  ngày 10/10/2011, Thông tư số  26 / 2012 / TT - BNNPTNT  ngày 25/6/2012, Thông tư số  50 / 2014 / TT - BNNPTNT  ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai công văn này tại địa điểm nơi làm thủ tục hải quan và hướng dẫn các doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi căn cứ Luật số  71 / 2014 / QH13 , Nghị định số  08 / 2010 / NĐ - CP  ngày 05/02/2010 của Chính phủ, Thông tư số  66 / 2011 / TT - BNNPTNT  ngày 10/10/2011, Thông tư số  50 / 2014 / TT - BNNPTNT  ngày 24/12/2014, Thông tư số  26 / 2012 / TT - BNNPTNT  ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản pháp luật khác hướng dẫn về thức ăn chăn nuôi để áp dụng thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi theo đúng quy định tại Luật số  71 / 2014 / QH13 , Nghị định số  08 / 2010 / NĐ - CP , các văn bản pháp luật hướng dẫn về thức ăn chăn nuôi.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên; (để b/c);

  • BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ PC, VP Bộ, TCT (để phối hợp);

  • Các DN (theo danh sách gửi kèm);

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

DANH SÁCH


CÁC CÔNG TY CÓ CÔNG VĂN GỬI TỔNG CỤC HẢI QUAN KIẾN NGHỊ VỀ THUẾ GTGT TĂCN

(gửi kèm công văn số  686 / TCHQ - TXNK  ngày 27/01/2015 của Tổng cục Hải quan)


STT

Tên Công ty

Địa chỉ

1

Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN

Tầng 5, nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Minh Anh Hà

Nội

Số 50, ngõ  189 / 112  Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai,

HN

3

Công ty cổ phần SX TMDV GFC

(39 Võ Văn Tần, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ);

4

Công ty TNHH TMDV Eco

P.606 Khu B tòa nhà indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM

5

Công ty CP XNK & TM Homing

122, ngách  310 / 96  Nguyễn Văn Cừ, Long Biên,

HN

6

Công ty TNHH ITPSA Việt Nam

Tầng 4 Tòa nhà Thủ Thiêm số 40/1 Trần Não, P. Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh

7

Công ty TNHH Kiến Vương

Lô 22 đường số 7, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

8

Công ty TNHH QL VN Agroresources

Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

9

Công ty TNHH Alltech Việt Nam

104/6-4, Đường 4, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng

Nai