Open navigation

Công văn 3870/TCHQ-TXNK ngày 09/05/2016 Trị giá hải quan hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3870/TCHQ-TXNK

V/v trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MIWON Việt Nam.
(Địa chỉ: Tòa nhà Miwon Việt Nam - 22 Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0704/MW/TCHQ-01 ngày 07/4/2016 của Công ty TNHH Miwon Việt Nam vướng mắc về trị giá hải quan đối với mặt hàng Bột ngọt - Monosodium Glutamate - MSG, được nhập khẩu từ Indonesia. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 5680/BTC-TCHQ ngày 27/4/2014 của Bộ Tài chính về thuế tự vệ thì:

+ Ngoài mức thuế nhập khẩu hiện hành theo các biểu thuế nhập khẩu như Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế nhập khẩu thông thường, mặt hàng bột ngọt phải chịu thêm mức thuế tự vệ chính thức dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu. Thời gian hiệu lực áp dụng theo ngày đăng ký tờ khai hải quan.

+ Thuế tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt = Số lượng hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế tự vệ chính thức (tấn) X Mức thuế tuyệt đối quy định trên 1 đơn vị hàng hóa (tấn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Miwon Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TXNK-Cao Hòa (5b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.