Open navigation

Công văn 3777/BCT-TTTN ngày 30/04/2016 Công bố đường dây nóng của Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3777/BCT-TTTN

V/v: công bố đường dây nóng của Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan thông tin, báo chí đại chúng;
- Các Hiệp hội ngành nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực thủy, hải sản;
 - Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh, chế biến, thu mua, phân phối thủy, hải sản.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 30 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;

Để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung tiêu thụ thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của hiện tượng thủy hải sản chết bất thường không rõ nguyên nhân,

Bộ Công Thương công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân trong việc thu mua, tiêu thụ thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt bảo đảm an toàn, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương:

Điện thoại di động: 0979815668

2. Ông Dương Thái Trung - Trưởng Phòng Thương mại nông sản, vật tư và hàng tiêu dùng, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương:

Điện thoại di động: 0906725555

3. Phòng Thương mại nông sản, vật tư và hàng tiêu dùng, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương:

Điện thoại cố định: 04-22205359

Bộ Công Thương trân trọng cám ơn sự phối hợp của các Cơ quan, Đơn vị./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TTTT, NN&PTNT, KH&CN, Y tế, TN&MT.
- Sở CT các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ, Cục: XNK, QLTT, XTTM, VPB, Cổng TTĐT Bộ;
- LưVT, TTTN (TM1).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
 Võ Văn Quyền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.