Open navigation

Công văn 10454/BYT-QLD Đính chính, cập nhật thông tin việc công bố DM thuốc có chứng minh tương đương sinh học


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10454 / BYT - QLD

V/v đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.


Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số  3477 / QĐ - BYT  ngày 19/8/2015 (Đợt 11) về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.


Thông tin các thuốc được đính chính, cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này. Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;

 • Cục Y tế - Bộ Công an;

 • Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;

 • Tổng Công ty dược Việt Nam;

 • Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

 • Các Công ty có thuốc được đính chính;

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

 • Website của Cục QLD;

 • Lưu: VT, QLD (02b).


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị XuyênĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo văn bản số  10454 / BYT - QLD  ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)STT


Tên thuốc


Hoạt chất


Hàm lượng


Dạng bào chế


Quy cách đóng gói


Số đăng ký


Cơ sở sản xuất


Địa chỉ cơ sở sản xuất, Nước sản xuất


Số, ngày, Quyết định công bố

Nội dung đính chính, cập nhật

1

Cefixim Uphace 100

Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

100mg/gó i 2g

Bột pha hỗn dịch uống

Hộp 10 gói

x 2 gam

VD-22546-15

Công ty cổ phần dược phẩm TW25

Số 448B, Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Đợt 11: Quyết định số  3477 / QĐ -  BYT

ngày 19/8/2015

Tên thuốc: Cefixime Uphace 100

2

Vosfarel MR -

Domesco

Trimetazidin dihydroclorid

35mg

Viên nén bao phim phóng thích chậm

Hộp 6 vỉ x 10 viên

VD-22629-15

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Số 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đợt 11: Quyết định số  3477 / QĐ -  BYT

ngày 19/8/2015

Tên thuốc: Dozidine MR 35mg

3

Cefixim 200 - US

Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

200 mg/ gói 3g

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

Hộp 10, 14,

20 gói x 3g

VD-22711-15

Công ty TNHH US Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Đợt 11: Quyết định số  3477 / QĐ - BYT 

ngày 19/8/2015

Tên thuốc: Lotrial S- 200

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.