Open navigation

Công văn 128/TCTS-NTTS Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 128/TCTS-NTTS

V/v Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố phía Bắc


Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp theo hướng bất lợi cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt khu vực các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể bị ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại. Hiện nay nền nhiệt các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đều thấp dưới 10°C nền nhiệt thấp nhất trong vòng 4 thập kỷ qua, nhiều nơi nhiệt độ xuống 0°C có tuyết rơi, gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Dự báo trong tháng 2 còn 2-3 đợt rét đậm nữa. Để chủ động phòng chống rét, giảm thiểu thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố phía Bắc triển khai kế hoạch sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho thủy sản nuôi thể sau:


 1. Công tác chỉ đạo chống rét


  • Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống rét cho thủy sản nuôi; Thống kê diện tích, đối tượng nuôi, lượng giống thả, dự kiến sản lượng của các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.


  • Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống rét cho thủy sản nuôi của các đơn vị, địa phương. Phân công trách nhiệm cho các cán bộ, lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống rét;


  • Phổ biến, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin biện pháp chống rét cho cơ sở sản xuất giống thủy sản, lưu giống, nuôi thương phẩm để tránh bị thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm cho thị trường, nhất là Tết nguyên đán;


  • Rà soát nhu cầu con giống, khả năng sản xuất giống tại chỗ, xây dựng kế hoạch và các biện pháp giải quyết con giống đáp ứng nhu cầu nuôi trong năm 2015. Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai và kiến nghị đề xuất.


 2. Hướng dẫn áp dụng các biện pháp tránh rét cho thủy sản nuôi


 • Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tỉa thủ bù để tránh bị xây xát cho thủy sản nuôi nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở loét cho do nấm, trùng quả dưa và ký sinh trùng...

 • Những cơ sở có thủy sản thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét cần chỉ đạo, tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra hiện tượng thủy sản chết do rét.


 • Đối với thủy sản nuôi chưa đạt kích cỡ làm thương phẩm, đàn bố mẹ, đàn giống rô phi cần tăng cường các biện pháp chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh và thời tiết xấu:


+ Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5-2,0 m;


+ Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng Nylon sáng màu để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi;


+ Cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung Vitamin C để tăng sức đề kháng. Khi nhiệt độ nước ao nuôi ≤ 12°C thì ngừng cho ăn;


+ Bón ngay CaO, liều lượng 3-5 kg/100m2 trong thời gian rét đậm rét hại. Đối với bón định kỳ, sử dụng cùng liều lượng 01 lần/tháng bón xuống ao lưu giữ cá rô phi qua đông để diệt nấm thủy mi.


+ Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường, đảm bảo chất lượng nước theo yêu cầu kỹ thuật. Quan sát các hiện tượng bất thường, xác định nguyên nhân để xử lý kịp thời.


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố phía Bắc triển khai và báo cáo về Tổng cục Thủy sản (theo địa chỉ: Vụ Nuôi trồng thủy sản - Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; email: ntts@mard.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ có hướng chỉ đạo kịp thời./.Nơi nhận:

 • Như kính gửi;

 • TT, TCT Vũ Văn Tám (để b/c);

 • Website Tổng cục thủy sản;

 • Lưu VT, NTTS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.