Open navigation

Công văn 670/BHXH-BT Chỉ đạo việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  670 / BHXH - BT 

V/v chỉ đạo việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bến Tre, Cà Mau, Cao Bằng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.


Thực hiện Quyết định số  2028 / QĐ - TTg  ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số  46 / 2014 / QH13  ngày 13/6/2014; Công văn số  5510 / BYT - BH  ngày 03/8/2015 của Bộ Y tế về chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trong việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Theo số liệu tổng hợp của BHXH Việt Nam đến hết ngày 29/02/2016, kết quả thu thập và nhập dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT toàn quốc trên 75 triệu người, đạt khoảng 82% dân số. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiến độ còn chậm so với quy định, chất lượng dữ liệu của một số thành viên hộ gia đình chưa đảm bảo yêu cầu.


Để hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trước ngày 31/3/2015, BHXH Việt Nam đề nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo Sở, ngành, UBND các cấp, Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT các cấp khẩn trương hoàn thành việc thu thập và nhập dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo chất lượng, đủ dân số trên địa bàn; UBND cấp xã phân công, giao nhiệm vụ cho công an cấp xã, phường..., công an khu vực phối hợp với trưởng thôn, bản, tổ dân phố..., cán bộ ngành BHXH, ngành Bưu điện tiến hành kiểm tra, rà soát số hộ gia đình, nhân khẩu trên địa bàn và bổ sung thông tin, dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT còn thiếu, chưa đầy đủ theo quy định...


BHXH Việt Nam trân trọng sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tỉnh/Thành ủy;

  • Các Bộ: Y tế, Tài chính;

  • Tổng Giám đốc;

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

  • TCT Bưu điện Việt Nam;

  • BHXH tỉnh, thành phố (để t/h);

  • Lưu: VT, BT (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.