Open navigation

Công văn 722/TCT-KK Kê khai và khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  722 / TCT - KK 

V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH M&R Forwarding

(Đ/c: Tòa nhà Pax Sky Building, Lầu 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn không số đề ngày 30/12/2015 của Công ty TNHH M&R Forwarding về việc kê khai và khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Điểm c, khoản 1 Điều 11 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.”

Trường hợp Công ty TNHH M&R Forwarding (MST: 0312984687), có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa, dịch vụ thông quan và dịch vụ khác. Công ty TNHH M&R Forwarding có thành lập Chi nhánh tại Hà Nội, theo trình bày của Công ty tại công văn không số đề ngày 30/12/2015 gửi Tổng cục Thuế có nêu Chi nhánh tại Hà Nội không có chức năng kinh doanh, không trực tiếp bán hàng, không mở tài khoản ngân hàng, không tổ chức hạch toán kế toán thì đề xuất của Công ty là kê khai, nộp thuế 2% cho hoạt động của Chi nhánh tại Cục Thuế TP.Hà Nội là chưa phù hợp với quy định. Công ty TNHH M&R Forwarding thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT cho Chi nhánh tập trung tại trụ sở chính của Công ty tại TP.Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

  • Cục Thuế TP. Hà Nội;

  • Vụ: CS; PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Thị Thu Phương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.