Open navigation

Công văn 1934/BCT-VPHD Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1934 / BCT - VPHD 

V/v thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực  dược / hóa  dược.


Tại Quyết định số  61 / 2007 / QĐ - TTg , ngày 07 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng Điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược).


 1. Nhiệm vụ của Chương trình Hóa dược: Theo Quyết định nêu trên, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình Hóa dược bao gồm:


  1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới: Mục tiêu nhằm tạo ra những công nghệ tiên tiến, phù hợp với Điều kiện sản xuất trong nước; nghiên cứu triển khai và sản xuất thử nghiệm sản phẩm ở quy mô pillot, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kết hợp với việc nhập, làm chủ và sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của nước ngoài để sản xuất nguyên liệu hóa dược làm thuốc.


  2. Xây dựng tiềm lực cho nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp hóa dược: Đầu tư chiều sâu và đào tạo nguồn nhân lực.


  3. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hóa dược: Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế, để tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm trí lực và tài lực của các nước có nền công nghiệp hóa dược tiên tiến.


  4. Góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hóa dược: ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tăng cường năng lực, hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ban hành cơ chế chính sách,... vào việc xây dựng và phát triển công nghiệp hóa dược.


   Nhằm đạt được Mục tiêu của Chương trình, Ban Điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, có mong muốn và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với Mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2017. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ, nội dung được quy định trong Quyết định số  61 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 2. Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình Hóa dược: Theo chỉ đạo của Ban Điều hành Chương trình Hóa dược, năm 2017 Chương trình Hóa dược sẽ ưu tiên thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm đặc biệt là các dự án được triển khai từ kết quả của các đề tài thuộc Chương trình Hóa dược. Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch số  22 / 2011 / TTLT - BTC - BKHCN  ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia Chương trình Hóa dược sẽ tập trung vào các hướng sau:


 • Các loại kháng sinh;
 • Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chống ung thư;
 • Các loại vitamin;
 • Các loại thuốc từ dược liệu;
 • Các loại tá dược.


Các ý kiến đề xuất, các ý kiến góp ý và các nhu cầu tham gia Chương trình Hóa dược đề nghị gửi về Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký và hướng dẫn đăng ký được đăng tải trên trang Web: www.cuchoachat.gov.vn và  www.moit.gov.vn.


Thời hạn đăng ký muộn nhất vào lúc 17 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2016 (bản điện tử đề nghị gửi đến địa chỉ sau: hadt@moit.gov.vn).


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.22205118, email: hadt@moit.gov.vn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Website của Bộ Công Thương;

 • Website của Cục Hóa chất;

 • Lưu: VT, VPHD.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGHoàng Quốc Vượng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.