Open navigation

Công văn 2925/QLD-TTra Thuốc giả Dianfagic


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2925 / QLD - TTra 

V/v thuốc giả Dianfagic

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: -Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ


Cục Quản lý Dược nhận được công văn số  700 / VKNTTW - KH  đề ngày 28/12/2015 báo cáo kiểm tra chất lượng thuốc đính kèm theo phiếu kiểm nghiệm số 0596 ngày 11/11/2015 về thuốc mang tên Dianfagic, trên nhãn ghi số lô 0010714, hạn dùng 220716, SĐK VD-17859-12 nơi sản xuất Công ty cổ phần dược Minh Hải do Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bến Tre lấy mẫu tại quầy thuốc số 334 xã Thanh Ngãi, huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre, mẫu thử nghiệm không cho phản ứng định tính của hoạt chất Tramadol.

Qua kiểm tra, xác minh, thuốc mang tên Dianfagic nêu trên là thuốc giả và có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc Dianfagic thật do Công ty cổ phần dược Minh Hải sản xuất như sau:


Thuốc Dianfagic thật (do Công ty cổ phần dược Minh Hải sản xuất)

Thuốc Dianfagic giả

+ Chai đựng thuốc làm bằng nhựa trong, bóng

+ Viên nang cứng một đầu xanh nhạt, một đầu xanh đậm.

+ Chai đựng thuốc làm bằng nhựa trắng, đục

+ Viên nang cứng một đầu vàng nhạt, một đầu vàng đậm.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị:

 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

  1. Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn không được buôn bán, sử dụng thuốc Dianfagic giả nêu trên

  2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc Dianfagic giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

 2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bến Tre khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thanh kiểm tra và xử lý vi phạm theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 1454 ngày 01/02/2016.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

 • Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Y tế - Bộ Công an;

 • Cục Quân y-Bộ Quốc phòng;

 • Cục Y tế - Bộ Công an;

 • Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

 • Thanh tra Bộ Y tế;

 • Quầy thuốc số 334 xã Thanh Ngãi (huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre);

 • Công ty CP dược Minh Hải;

 • Website Cục QLD, Tạp chí Dược&Mỹ phẩm;

 • Phòng ĐKT, QLCLT, QLKDD;

 • Lưu VT, TTra.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.