Open navigation

Công văn 287/TB-KCB Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên tại Hội nghị Giao ban công tác KCB năm 2016 KV Phía Bắc


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 287 / TB - KCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ XUYÊN TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH NĂM 2016 KHU VỰC PHÍA BẮC


Ngày 29/2/2016, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê-Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, TS. Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Khám, chữa bệnh năm 2016 Khu vực Phía Bắc. Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Lãnh đạo các Sở Y tế, các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành khu vực các tỉnh phía Bắc.

Sau khi nghe PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Báo cáo kết quả công tác khám chữa bệnh năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 và Đại diện một số đơn vị trình bày báo cáo tham luận (Thực hiện mô hình bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới - BV Hữu Nghị Việt Đức; Vai trò và trách nhiệm của Sở Y tế trong hoạt động quản lý chất lượng tại các bệnh viện - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; Công tác chỉ đạo khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng xét nghiệm - Sở Y tế Nam Định; Chất lượng BV khi áp dụng Bộ Tiêu chí vào công tác cải tiến tại Bệnh viện - BVĐK TƯ Thái Nguyên; Đổi mới trang phục của nhân viên y tế - Bệnh viện Lão khoa trung ương; Thực hiện công tác xã hội tại Bệnh viện - BVĐK tỉnh Phú Thọ). Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã kết luận như sau:

 1. Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của lĩnh vực khám, chữa bệnh năm 2015 trong công tác xây dựng, triển khai VBQPPL; Giảm quá tải bệnh viện; Xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quy trình kỹ thuật; Áp dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; Đáp ứng yêu cầu khẩn cấp phòng chống chống dịch bệnh, thảm họa; Công tác y tế sự kiện... Lãnh đạo Bộ nhất trí với nội dung kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

 2. Đề nghị các Lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện nghiên cứu các nội dung sau:

  1. Thực hiện các đổi mới trong công tác khám chữa bệnh: Đổi mới quản lý; Đổi mới về kiến thức; Đổi mới về quan điểm - Lấy người bệnh làm trung tâm để chăm sóc và điều trị; Đổi mới về cách làm - Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám bệnh; Đổi mới về phương pháp đánh giá bệnh viện; Đổi mới về phong cách phục vụ của nhân viên y tế với người bệnh, đảm bảo hài lòng người bệnh

  2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện VBQPPL để thực hiện được kịp thời chính sách chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản phải tạo điều kiện để BV phát triển, đáp ứng nhu cầu người dân.

  3. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ đầu tư, xây dựng các bệnh viện các tuyến.

  4. Tiếp tục làm công tác giảm tải BV, Chỉ thị giảm tải bv đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho Bộ Y tế mở rộng mạng lưới các BV vệ tinh.

  5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

  6. Nâng cao chất lượng xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm theo Quyết định 316 / QĐ - TTg về đề án nâng cao chất lượng xét nghiệm giai đoạn 2016-2025. Đề nghị khẩn trương tổ chức Hội nghị phổ biến Quyết định của Thủ tướng và sớm xây dựng các tiêu chí về phòng xét nghiệm tham chiếu. Bổ sung về tiêu chí đánh giá BV với những BV tham gia ngoại kiểm thì tăng điểm, những BV nào chưa tham gia thì không cho điểm hoặc trừ điểm.

  7. Về vấn đề chất lượng khám bệnh, chữa bệnh: Bộ y tế đã ban hành nhiều quy trình, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Đề nghị các BV, các SYT chỉ đạo các BV phải thực hiện nghiêm túc theo Quy trình; Hướng dẫn chẩn đoán đã ban hành. Khi giải quyết khiếu kiện sẽ dựa vào quy trình, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế để hội chẩn, giải quyết.

  8. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin quản lý khám, chữa bệnh; quản lý thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Lĩnh vực khám, chữa bệnh cần xây dựng một đơn vị chuyên trách quản lý thông tin y tế.

  9. Tập trung hoàn thiện cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và cấp giấy phép cho cơ sở khám, chữa bệnh. Hiện nay, một số Sở Y tế vẫn còn chậm trễ trong việc cấp Giấy phép hoạt động (GPHĐ), đề nghị Sở Y tế khẩn trương cấp GPHĐ cho các đơn vị đủ điều kiện. Rà soát tiến độ cấp CCHN, GPHĐ. Với các công trình xử lý chất thải của Trạm y tế, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị các Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai để đảm bảo đến năm 2018 tất cả các Trạm y tế đều được cấp GPHĐ.

  10. Phát triển công nghệ mới và ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh BYT ủng hộ các đơn vị công nghệ thông tin có chính sách hỗ trợ cho các BV. Hiện nay, các BV có thể tiến hành thuê dịch vụ từ các đơn vị cung cấp. Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cung cấp công nghệ thông tin cho Ngành y tế làm việc với Cục Quản lý khám, chữa bệnh để xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phù hợp.

  11. Tăng cường quản lý bệnh viện về nhân lực, chuyên môn, tài chính, kỹ thuật, đề nghị Giám đốc Bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước trong khám, chữa bệnh.

  12. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo nghiêm túc các hoạt động Kiểm soát nhiễm khuẩn, Đào tạo Quản lý chất lượng, Phục hồi chức năng, Giám định y khoa...Nơi nhận:

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các đồng chí Thứ trưởng;

 • Các Vụ, Cục, TTB, VPB;

 • Các SYT khu vực phía Bắc;

 • Các BV trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc;

 • Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG


Lương Ngọc Khuê

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.