Open navigation

Quyết định 103/QĐ-QLD Danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 103 / QĐ - QLD

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 209 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 93


CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC


Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;


Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Căn cứ Quyết định số 3861 / QĐ - BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 44 / 2014 / TT - BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;


Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc - Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93.


Điều 2. Nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc có trách nhiệm cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế. Số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp phải được in lên nhãn thuốc. Số đăng ký có ký hiệu VN-….-16 có giá trị 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.


Điều 3. Nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc phải chấp hành đầy đủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam; nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.


Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám đốc nhà sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 5;

 • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • Thứ trưởng Lê Quang Cường (để b/c);

 • Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

 • Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

 • Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

 • Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;

 • Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;

 • Tổng Công ty Dược VN;

 • Các Công ty XNK Dược phẩm;

 • Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

 • Website của Cục QLD, Tạp chí Dược & MP - Cục QLD;

 • Lưu: VP, KDD, ĐKT(10).

CỤC TRƯỞNG


Trương Quốc Cường

DANH MỤC


209 THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 5 NĂM- ĐỢT 93

Ban hành kèm theo quyết định số: 103 / QĐ - QLD , ngày 23/3/2016


 1. Công ty đăng ký: A. Menarini Singapore Ptc. Ltd (Đ/c: 30 Pasir Panjang Road, # 08-32 Mapletree Business City, Singapore (117440) - Singapore)


  1. Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland (Đ/c: IDA Business Park Carrigtohill Co. Cork - Ireland)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   1

   Omniscan

   Gadodiamide (GdDTPA- BMA)

   2870mg/10ml

   Dung dịch tiêm

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 10 lọ x 10ml

   VN-19545-16

 2. Công ty đăng ký: Abbott Laboratories (Đ/c: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064 - USA)


  1. Nhà sản xuất: Aesica Queenborough Ltd. (Đ/c: Queenbourough, Kent, ME11 5EL - United Kingdom)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   2

   Klacid Forte

   Clarithromycin 500mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 14 viên

   VN-19546-16

   3

   Klacid MR

   Clarithromycin 500mg

   Viên nén giải phóng hoạt chất biến đổi

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 5 viên

   VN-19547-16

  2. Nhà sản xuất: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Đ/c: Via San Leonardo 96, Via Palermo, 26/A, Via Ortles 6- Parma (PR) - Italy)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   4

   Poster

   Beclomethasone dipropionate 100mcg / liều ; Formoterol fumarate dihydrate 6mcg / liều

   Thuốc phun mù dùng để hít

   17

   tháng

   NSX

   Hộp 1 bình

   120 liều xịt

   VN-19548-16

 3. Công ty đăng ký: Access Healthcare Inc (Đ/c: 292 Fifth Avenue, New York, NY 10001 - USA)


  1. Nhà sản xuất: ACI Pharma Private Limited (Đ/c: 172 / A , Plot 135 / A , IDA Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak Andhra Pradesh 502325 - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   5

   Acurox 750mg

   Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg

   Bột pha dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch

   36

   tháng

   USP 38

   Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

   VN-19549-16

 4. Công ty đăng ký: Actavis International Ltd (Đ/c: BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000 - Malta)


  1. Nhà sản xuất: Actavis Italy S.p.A.-Nerviano Plant (Đ/c: Viale Pasteur, 10 20014 Nerviano (MI) - Italy)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   6

   Gitrabin 1g

   Gemcitabin 1g

   Bột pha dung dịch tiêm truyền

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 1g

   VN-19550-16

   7

   Gitrabin 200mg

   Gemcitabin 200mg

   Bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 200mg

   VN-19551-16

  2. Nhà sản xuất: Balkanpharma - Dupnitza AD (Đ/c: 3, Samokovsko shosse Str., 2600 Dupnitsa- Bulgaria)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   8

   Bromhexin Actavis 8mg

   Bromhexin hydrochlorid 8mg

   Viên nén

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 20 viên

   VN-19552-16

 5. Công ty đăng ký: Alkem Laboratories Ltd. (Đ/c: Alkem House, Devashish, Senapati Bapat Marg, Lower Parel - 400 013 - India)


  1. Nhà sản xuất: Alkem Laboratories Ltd. (Đ/c: 167 / 1 MGU Nagar, Dabhel, Daman 396210

   • India)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    9

    Alclav Bid Dry Syrup 228.5 mg / 5ml

    Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 200mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 28,5mg

    Bột pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    USP 38

    Hộp 1 chai bột để pha 100 ml hỗn dịch

    VN-19553-16

  2. Nhà sản xuất: Alkem Laboratories Ltd. (Đ/c: Village Thana, Baddi, Dist. Solan. (HP) - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   10

   Alkoxime 1.5g

   Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5g

   Bột pha tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch

   36

   tháng

   USP 38

   Hộp 1 lọ bột

   VN-19554-16

 6. Công ty đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemical Limited (Đ/c: 19/F, Chung Hing Commercial BLDG. 62-63 Connaught Road Central, Central - Hong Kong)


  1. Nhà sản xuất: Lyka Labs Ltd. (Đ/c: Plot No. 4801 / B GIDC, Ankleshwar - 393002- Gujarat - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   11

   Ceftidin

   Ceftazidim (dưới dạng Ceftazidim pentahydrat) 2g

   Bột pha tiêm

   36

   tháng

   USP 38

   Hộp 1 lọ

   VN-19556-16

   12

   Lypime 2.0 GM

   Cefepim (dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn Cefepim HCl và L-Arginin) 2g

   Bột pha tiêm

   24

   tháng

   USP 38

   Hộp 1 lọ

   VN-19556-16

 7. Công ty đăng ký: Aristopharma Ltd. (Đ/c: 26/A (New 7) Purana Paltan Line, Dhaka-1000 - Bangladesh)


  1. Nhà sản xuất: Aristopharma Ltd. (Đ/c: Plot No. 21, Road No. 11 Shampur - Kadamtali I/A Dhaka -1204 - Bangladesh)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   13

   Axofen-180 Tablet

   Fexofenadin hydroclorid 180 mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   USP 38

   Hộp 2 vỉ x 10 viên

   VN-19557-16

 8. Công ty đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd. (Đ/c: 8 Wilkie Road, #06-01 Wilkie Edge, Singapore 228095 - Singapore)


  1. Nhà sản xuất: AstraZeneca AB (Đ/c: SE-151 85 Sodertalje - Sweden)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   14

   Losec Mups

   Omeprazol (dưới dạng omeprazoI magnesi) 20mg

   Viên nén kháng dịch dạ dày

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 2 vỉ x 7 viên nén

   VN-19558-16

   15

   Pulmicort Respules

   Budesonid 500mcg / 2ml

   Hỗn dịch khí dung dùng để hít

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 2ml

   VN-19559-16

   16

   Rhinocort Aqua

   Budesonid 64 mcg / liều ;

   Hỗn dịch xịt mũi

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 chai

   xịt mũi 120 liều

   VN-19560-16

  2. Nhà sản xuất: Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. KG. (Đ/c: Schutzenstrasse 87, D-88212 Ravensburg - Germany)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   17

   Faslodex (Đóng gói cấp 2: AstraZeneca UK Limited; địa chỉ: Silk Road Business Park, Macclesfield, Chesbire, SK10 2NA, Anh)

   Fulvestrant 50mg / ml

   Dung dịch tiêm

   48

   tháng

   NSX

   Hộp 2 bơm tiêm chứa 5ml dung dịch tiêm và 2 kim tiêm

   VN-19561-16

 9. Công ty đăng ký: Axon Drugs Private Ltd. (Đ/c: 148 / 12B , Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam, 602 103, Tamilnadu. - India)


  1. Nhà sản xuất: Axon Drugs Pvt Ltd. (Đ/c: 148 / 12B , Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam, 602 103, Tamilnadu. - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   18

   Besart-150

   Irbesartan 150mg

   Viên nén

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19562-16

   19

   Besart-300

   Irbesartan 300mg

   Viên nén

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19563-16

 10. Công ty đăng ký: Bayer (South East Asia) Pte, Ltd. (Đ/c: 63 Chulia # 14-00, Singapore (049514) - Singapore)


  1. Nhà sản xuất: Bayer Weimar GmbH und Co., KG (Đ/c: Dobereinerstrasse 20, D-99427 Weimar - Germany)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   20

   Androcur

   Cyproterone acetate 50 mg

   Viên nén

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 5 vỉ x 10 viên

   VN-19564-16

 11. Công ty đăng ký: Brawn Laboratories Ltd (Đ/c: Delhi Stock Exchange Building 4/4B Asaf Ali Road, New Delhi 110002 - India)


  1. Nhà sản xuất: Brawn Laboratories Ltd (Đ/c: 13, NIT, Industrial Area, Faridabad- 121001 Haryana - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   21

   Aciclovir Cream BP

   Aciclovir BP 5% w/w

   Kem bôi da

   24

   tháng

   BP 2013

   Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da

   VN-19565-16

   22

   Popranazol

   PantoprazoIe sodium USP tương đương Pantoprazole 40 mg

   viên nén bao tan trong ruột

   24

   tháng

   USP 38

   Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

   VN-19566-16

 12. Công ty đăng ký: Cadila Pharmaceuticals Limited (Đ/c: Sarkhej Dholka Road, Bhat - Ahmedabad, 382210, Gujarat - India)


  1. Nhà sản xuất: Cadila Pharmaccuticals Limited (Đ/c: 1389, Trasad Road, Dholka - 387810, District: Ahmedabad, Gujarat State - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   23

   Domperon suspension

   Domperidon 30 mg

   Hỗn dịch uống

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ x 30 mi

   VN-19567-16

 13. Công ty đăng ký: Celltrion pharm, Inc (Đ/c: 17F, Dacom B/D, 306, Teheran-Ro, Gangnam-gu, Seoul - Korea)

  1. Nhà sản xuất: Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A (Đ/c: Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova - Portugal)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   24

   Promaquin

   Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 2 vỉ x8 viên

   VN-19568-16

  2. Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory (Đ/c: 109 Xuefu Road, Nangang Dist, Harbin 150086 - China)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   25

   Haboxime

   Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 2g

   Bột pha tiêm

   24

   tháng

   USP37

   Hộp 01 lọ và 01 ống nước pha tiêm 10ml

   VN-19569-16

  3. Nhà sản xuất: Il-Yang Pharm Co., Ltd. (Đ/c: #110 Hagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do - Korea)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   26

   Umoxgel Suspension

   Mỗi 100ml chứa: Colloidal Aluminium phosphat 61,9g; Magnesium oxide 0,7625g

   Hỗn dịch uống

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 30 gói 20ml

   VN-19570-16

  4. Nhà sản xuất: Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 21, Yongso 2-gil, Gwanghyewon- myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do - Korea)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   27

   Newgenasada cream

   Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat 0,64mg) 5mg; Clotrimazol 100mg; Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat 16,7mg)

   Kem bôi da

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 tuýp 10g

   VN-19571-16

  5. Nhà sản xuất: Myungmoon Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 901-1, Shangshin-Ri, Hyangnam- Eup, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do - Korea)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   28

   Preforin Injection

   Methylprednisolon (dưới dạng Methyiprednisolon natri succinat) 40mg

   Bột đông khô pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch

   36

   tháng

   USP 37

   Hộp 10 lọ bột

   VN-19572-16

  6. Nhà sản xuất: New Gene Pharm Inc. (Đ/c: 117, Seokam-ro 9-gil, Iksan-si, Jellabuk-do, Republic of Korea - Korea)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   29

   Newgengenetil Inj.

   Netilmicin Sulfate tương đương Netilmicin 100 mg/2 ml

   Dung dịch tiêm

   24

   tháng

   NSX

   10 ống

   tiêm/vỉ x 5 vỉ / hộp

   VN-19573-16

 14. Công ty đăng ký: Chong Kun Dang Pharm Corp. (Đ/c: Chungjeongno3 (sam)-ga, 8 Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul - Korea)


  1. Nhà sản xuất: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (Đ/c: 797-48 Manghyang-ro,- Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Choenan-si, Chungcheongnam-do 331-831 - Korea)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   30

   CKDCeftizoxime inj. 1g

   Ceftizoxime sodium tương đương Ceftizoxime 1,0g

   Thuốc bột pha tiêm

   24

   tháng

   USP 38

   Hộp 10 lọ

   VN-19574-16

   31

   CKDCipol-N oral solulion

   Mỗi chai 50ml dung dịch uống chứa Cyclosporin 5g dưới dạng vi nhũ tương

   Dung dịch uống

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 chai 50ml và một kim bơm đong thuốc

   VN-19575-16

   32

   CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1

   Mỗi lọ 50 ml có chứa tương đương Amoxicillin 2000 mg và

   Clavulanate potassium 285 mg

   Siro khô

   24

   tháng

   KP XI

   Hộp 10 lọ

   VN-19576-16

 15. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam (Đ/c: G17 ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: M/S Olive Healthcare (Đ/c: 197 / 2 , Athiyawad) Dabhel Village Daman- 396 210 - India).


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   33

   Theaped 30

   Isotretinoin 30mg

   Viên nang mềm

   24

   tháng

   USP 35

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19577-16

 16. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân (Đ/c: 22 Hồ Biểu Chánh, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. (Đ/c; Palpa 2862, of the City of Buenos Aires

   • Argentina)


    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    34

    Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano No 4938, of the City of Buenos Aires, Argentina)

    Paclitaxel 30 mg / 5ml

    Dung dịch đậm đặc pha tiêm

    24

    tháng

    NSX

    Hộp 1 lọ 5 ml

    VN-19578-16

 17. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Green (Đ/c: số 26, Tổ 30A, KĐT Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd (Đ/c: No 6 Erlangshan Rd, Yiyuan County, Shandong Province - China)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   35

   Benzylpenicillin sodium powder for injection 1.000.000 IU

   Benzylpenicilin (dưới dạng Benzylpenicilin natri) 1.000.000 IU

   Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch

   36

   tháng

   BP 2013

   Hộp 50 lọ

   VN-19579-16

   36

   Greenkaxone

   Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g

   Bột pha tiêm

   24

   tháng

   USP 37

   Hộp 1 lọ bột

   + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp

   10 lọ bột pha tiêm

   VN-19580-16

 18. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần được phẩm Hà Nội (Đ/c: 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Santa Farma Ilac Sanayii A.S. (Đ/c: Sofali Cesme Sokak No.: 72-74 34091-Edirnekapi Istanbul - Turkey)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   37

   Respair 10mg

   Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 10mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 4 vỉ x 7 viên

   VN-19581-16

 19. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: 74 đường Thống Nhất,

  P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

  19.1. Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Ltd. (Đ/c: 40/1, Mohabewala Industrial Area, SBI Road, Dehradun-248110, Uttaralkhand - India)


  STT


  Tên thuốc

  Hoạt chất chính

  - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói


  Số đăng ký

  38

  Cetrang

  Diacerein 50 mg

  viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

  cứng; Hộp 03 vỉ x 10 viên nang cứng

  VN-19582-16

 20. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ (Đ/c: Số 1-3, Lô C, Cư xá Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP, Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Atabay Kímya Sanayi Ve Tícaret A.s (Đ/c: Tavsanli, Koyu Esentepe Mevkii, Gebze, Kocaeli - Turkey)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   39

   Klavunamox Pediatric

   Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 125 mg / 5ml ; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 31,25 mg / 5ml

   Bột pha hỗn dịch uống

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 100ml

   VN-19583-16

 21. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nhật Tiến (Đ/c: 220/54/7 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: M/S Associated Biotech (Đ/c: Village Kishanpura, Guru Majra Road, Nalagargh Road, Baddi Distt. Solan - India)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   40

   Nadixime 100DT

   Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

   Viên nén phân tán

   30

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 10 viên

   VN-19584-16

 22. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Zeta (Đ/c: Số 46, ngõ 168 Hào Nam, phường Ô Chợ dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.s (Đ/c: Cerkezkoy Isletmesi 59501 Cerkezkoy- Tekidag - Turkey)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   41

   ZT-Amox

   Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 200 mg / 5ml ; Acid clavulanic (dưới dạng clavulanat kali : syloid AL- 1 (1:1)

   28,5 mg / 5ml

   Bột pha hỗn dịch uống

   36

   tháng

   NSX

   Hộp chứa 01 lọ bột để pha hỗn dịch uống

   VN-19585-16

 23. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (Đ/c: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: M/S Gland Pharma Limited (Đ/c: Sy. No. 143 to 148, 150&151, Near Gandimaisama ndimaisamma Cross Roads, D.P Pally, Dundigal Post, Qutubullapur Mandal,

   R.R Dist, 500 043-A.P. - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   42

   Enoxaparin Kabi

   Enoxaparin natri 20mg / 0 ,2ml

   Dung dịch tiêm

   36

   tháng

   USP36

   Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn

   VN-19586-16

   43

   Enoxaparin Kabi

   Enoxaparin natri 40mg / 0 ,4ml

   Dung dịch tiêm

   36

   tháng

   USP3

   Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn

   VN-19587-16

 24. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Hoàng Nam (Đ/c: 65 / 15 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 19,20,21 Sector 6A, I.I.E., Sidcul, Ranipur, Haridwar-249403 - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   44

   Vexinir 300

   Cefdinir 300mg

   Viên nang cứng

   24

   tháng

   USP 35

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19588-16

   45

   Vexpod 200

   Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   USP 35

   Hộp 1 vỉ x 10 viên

   VN-19589-16

 25. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thăng Long (Đ/c: Số nhà 16, dãy B3, tổ 16, P. Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. (Fab.) (Đ/c: São Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra, - Portugal)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   46

   Garosi

   Azithromycin (dưới dạng Azithromycin triihydrate) 500mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 3 viên

   VN-19590-16

 26. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức (Đ/c: 62 / 36 Trương Công Định, P, 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Hameln pharmaceuticals GmbH (Đ/c: Langes Feld 13, 31789 Hameln - Germany)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   47

   Pecolin

   Pethidin HCI 100mg / 2ml

   Dung dịch tiêm

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 10 ống 2ml

   VN-19591-16

 27. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Hiệp Thuận Thành (Đ/c: Phòng 104-A3 Tập thể công ty cơ khí Hà Nội, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Anhui Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: Wuhu Green-food Economic Development Zone, Sanshan Distric, Wuhu City - P.R.China)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   48

   Metronidazole and Sodium chloride Injection

   Metronidazol 0, 5g / 100ml ; Natri chlorid 0, 9g / 100ml

   Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

   36

   tháng

   CP 2010

   Hộp 1 chai 100ml; Chai 100ml

   VN-19592-16

  2. Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Đ/c: Xuan Wu Economic Developing Area, LuYi County, Henan - China)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   49

   Outvit H5000

   Vitamin B1 (Thiamin HCl) 50mg; Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 250mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 5000mcg

   Bột đông khô pha tiêm

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 4 lọ bột

   + 4 ống dung môi 5ml

   VN-19593-16

 28. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Quốc tế Thiên Nam (Đ/c: 20/28/72 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Roemmers S.A.I.C.F (Đ/c: Jose E. Rodo 6424 Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   50

   Losacor D coated tablets

   Losartan kali 50mg; Hydroclorothiazid 12,5mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 6 vỉ x 10 viên

   VN-19594-16

 29. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Việt pháp (Đ/c: 11B phố Hoa Bằng. P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Balkanpharma - Dupnitsa AD (Đ/c: 3, Samokovsko shosse Str., Dupnitsa 2600 - Bulgaria)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   51

   Corosan

   Valsartan 80mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 4 vỉ x 7 viên

   VN-19595-16

 30. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP VNP (Đ/c: Ô 54 F3, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội- Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Prayash Heathcare Pvt. Ltd. (Đ/c: Habsiguda, street No.8, Hyderabad - India).


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   52

   Nocough

   60ml siro chứa: Dextromethorphan HBr 60mg; Chlorpheniramin maleat 16mg; Guaifenesin 600mg

   Siro

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 chai 60ml

   VN-19596-16

 31. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh (Đ/c: Số 46 Trần Thánh Tông, phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. (Đ/c: G - 17 / 1 , MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist. Thane-401506, Maharashtra State - India)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   53

   Esovex-40

   Esomeprazole sodium (tương đương 40 mg esomeprazoIe) 42,55mg

   Bột đông khô pha tiêm

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ kèm 1 ống dung môi

   VN-19597-16

 32. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DO HA (Đ/c: Số 30, Tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd. (Đ/c: Plot No.145 Industrial Triangle, Kahuta Road, Islamabad - Pakistan)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   54

   Nozaxen

   Esomeprazol (dưới dạng magnesi dihydrat) 40mg

   Viên nén bao tan trong ruột

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 14 viên nén

   VN-19598-16

  2. Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. (Đ/c: B-dul. Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, cod 032266 Bucharest - Romania)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   55

   Spulit

   Itraconazol 100mg

   Viên nang

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 6 vỉ x5 viên

   VN-19599-16

 33. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh (Đ/c: 197 / 4 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Delta Pharma Limited (Đ/c: Pakundia, Kishoreganj - Bangladesh)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   56

   Toraxim

   Cefpodoxime (dưới dạng Cefpodoxime proxetil) 400mg / 50ml

   Bột pha hỗn dịch uống

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN-19600-16

 34. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ (Đ/c: Số 25B, ngõ 123, Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited (Đ/c: 40/1, Mohabewala Industrial Area, Dehradun - 248110, Uttarakhand, - India)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   57

   Ecomin Od Tablet

   Methylcobalamin 1500 mcg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

   VN-19601-16

   58

   Ecomin Tablet

   Methylcobalamin 500 mcg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

   VN-19602-16

 35. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dược (Đ/c: 120 / 2G Đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Rafarm S.A. (Đ/c: Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, Paiania Attiki 19002,

   P. O. Box 37 - Greece)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   59

   Buderen

   Budesonid 2mg / ml

   Thuốc xịt mũi

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 chai 10ml

   VN-19603-16

 36. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp (Đ/c: 480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: GP-Pharm, S.A. (Đ/c: Poligono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, sector 2, Carretera comarcal C-244, km 22, 08777-Sant Quintí de Mediona (Barcelona) - Spain)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   60

   Asoct

   Octreotide (dưới dạng octreotid acetate) 0, 1mg / ml

   Dung dịch tiêm

   60

   tháng

   NSX

   Hộp 5 ống x 1ml

   VN-19604-16

   61

   Assoma

   Somatostatin (dưới dạng Somatostatin hydrat acetat) 3mg

   Bột và dung môi pha truyền tĩnh mạch

   36

   tháng

   NSX

   Hộp lớn x 25 hộp nhỏ x 1 ống bột + 1 ống dung môi 2ml

   VN-19605-16

  2. Nhà sản xuất: Laboratorios Atral, S.A (Đ/c: Vala do Carregado, 2600-726 Castanheira do Ribatejo - Portugal)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   62

   Assonem 500mg

   Meropenem (dưới dạng meropenem trihydrat) 500mg

   Bột pha tiêm

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN-19606-16

  3. Nhà sản xuất: West Pharma - Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A (Đ/c: Rua Joao de Deus, No 11 Venda Nova 2700-486 Amadora - Portugal)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   63

   Assolox

   Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate) 500mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ 7 viên

   VN-19607-16

 37. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh (Đ/c: 117-119 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Remedica Ltd. (Đ/c: Aharnon Street, Limassol Industrial Area, Limassol, 3056 - Cyprus)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   64

   Domreme

   Domperidon 10mg

   Viên nén bao phim

   60

   tháng

   NSX

   Hộp 10 vỉ x 10 viên

   VN-19608-16

 38. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng (Đ/c: Phòng 4A, tầng 4, tòa nhà Sông Đà 1, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Precise Biopharma Pvt. Ltd (Đ/c: Survey No. 144 &146, Jarod Samlaya Road City, Haripura, Taluka Savli, Dist. Vadodara-391520 - India)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   65

   Niftclar DT-100

   Cefpodoxime (dưới dạng Cefpodoxime proxetil) 100mg

   Viên nén phân tán không bao

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 2 vỉ x 10 viên

   VN-19609-16

 39. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm (Đ/c: Tổ 16 Lâm Du, Phường Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Popular Infusions Ltd. (Đ/c: 164,Tongi Industrial Area, Tongi, Gazipur- 1711- Bangladesh).


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   66

   Levobac 150ml IV Infusion

   Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 750mg / 150ml

   Dung dịch tiêm truyền

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 túi

   hoặc 10 túi 150ml

   VN-19610-16

  2. Nhà sản xuất: PT Pertiwi Agung (Đ/c: Jl. DDN, Desa Sukadanau, Cibitung, Bekasi - Indonesia)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   67

   Tensira 150

   Irbesartan 150mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19611-16

   68

   Tensira 300

   Irbesartan 300mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19612-16

 40. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược Tâm Đan (Đ/c: 1333 đường 31B, Khu phố An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH. (Đ/c: Estermannstraβe 17, 4020 Linz - Austria)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   69

   Laevolac

   Mỗi 15 ml chứa: Lactulose 10g

   Dung dịch uống

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 20 gói 15ml

   VN-19613-16

  2. Nhà sản xuất: Laboratorios Lesvi S.L (Đ/c: Avda, Barcelona 69-08970 Saint Joan Despi, Barcelona - Spain)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   70

   Incarxol

   Norfloxacin 400mg

   Viên nén bao phim

   60

   tháng

   NSX

   Hộp 2 vỉ x 7 viên

   VN-19614-16

 41. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hóa dược hợp tác (Đ/c: Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: CSPC Ouyi Pharmaceutical Co., Ltd (Đ/c: 276 West Zhongshan Road, Shijiazhuang, Hebei Province, P. R of China - China)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   71

   Rifazeme 0.5g

   Mỗi lọ chứa meropenem trihydrat tương đương meropenem 500 mg

   Bột pha tiêm

   24

   tháng

   USP 38

   Mỗi hộp chứa 1 lọ bột pha tiêm

   VN-19615-16

  2. Nhà sản xuất: Opsonin Pharma Ltd. (Đ/c: Bagura Road, Barisal - Bangladesh)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   72

   Sintiplex tablet

   Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfate) 75mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19616-16

 42. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt (Đ/c: 437 / 2 đường Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM-Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Norris Medicnes Limited (Đ/c: Plot N. 801 / P , GIDC Estate, Ankleshwar 393002. (Gujarat). - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   73

   Flutiright

   Mỗi lọ chứa Fluticason propionat BP 0.05% w/v

   Thuốc xịt mũi

   24

   tháng

   BP 2013

   Hộp chứa 1 lọ 60 liều và 120 liều

   VN-19617-16

 43. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Trung ương I (Đ/c: 356A Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Nexus Pharma (Pvt) Ltd. (Đ/c; Plot # 4/19-4/36, Sector 21, Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   74

   Zentobastin 10mg Tablet

   Ebastine 10 mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 10 viên

   VN-19618-16

 44. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh (Đ/c: Phòng 3, tầng 2, tòa nhà TAASAH, số 749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Ferozson Laboratories Limited (Đ/c: P.O. Ferozsons Amangarh, Nowshera (KPK) - Pakistan)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   75

   Avitop 20

   Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 10 viên

   VN-19619-16

   76

   Avitop 40

   Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 40mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 vỉ x 10 viên

   VN-19620-16

  2. Nhà sản xuất: Hilton Pharmaceuticals (Pvt) Ltd (Đ/c: Plot No. 13, sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   77

   Ovaba 400mg

   Gabapentin 400mg

   Viên nang cứng

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN-19621-16

  3. Nhà sản xuất: Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (Đ/c: No. 14, II Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore 560 058 - India)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   78

   Cospraz

   Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 500mg; Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri) 500mg

   Bột pha tiêm

   30

   tháng

   NSX

   hộp 1 lọ

   VN-19622-16

 45. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại-Dược phẩm Nguyễn Vy (Đ/c: 541 / 24 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory (Đ/c: 109 Xuefu Road, Nangang Dist, Harbin 150086 - China)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính

   - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   79

   Bioszime 2g

   Ceftazidim (dưới dạng Ceftazidim pentahydrat) 2g

   Bột pha tiêm

   24

   tháng

   USP37

   Hộp 01 lọ 2g

   VN-19623-16

 46. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM & DP Hùng Lợi (Đ/c: Số 10 đường Sầm Sơn, P. 4,

  Q. Tân Bình, HCM - Việt Nam)


  46.1. Nhà sản xuất: Health Care Formulations Pvt. Ltd (Đ/c: C/8 Sardar Estate, Ajwa Road, Baroda-390 019, Gujarat - India)  STT


  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói


  Số đăng ký

  80

  Levojack

  Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-19624-16

 47. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương (Đ/c: 119, Đường 41, P. Tân Quy, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: General pharmaceutical Ltd. (Đ/c: Mouchak, Kaliakair, Gazipur - Bangladesh)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   81

   Infud Cream

   Terbinafine hydrocloride 0, 05g / 5g

   Cream

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 tuýp 5g

   VN-19625-16

  2. Nhà sản xuất: Hanbul Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: #40-8, Banje-Ri, Wongok-Myeon, Anseung-Si, Gyeonggi-Do - Korea)


   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng