Open navigation

Công văn 2624/TCHQ-GSQL Thủ tục hải quan đối với xe động cơ 4 bánh để tham dự hội chợ triển lãm


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2624 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục hải quan đối với xe động cơ 4 bánh để tham dự hội chợ triển lãm

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam 

(Đ/c: xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)


Trả lời văn bản số  2903 / YMVN  đề ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp tạm nhập khẩu xe 04 bánh Yamaha Wolverine 02 chỗ ngồi để tham dự “Triển lãm Mô tô, xe máy Việt Nam 2016” từ ngày 07/04/2016 - 10/04/2016 tại TP Hồ Chí Minh không thuộc đối tượng cấp giấy phép tạm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số  143 / 2015 / TT - BTC  ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm nhập khẩu theo quy định tại Điều 53 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQTP HCM (để thực hiện);

  • Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện);

  • Cục HQ TP Hà Nội (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.