Open navigation

Công văn 3342/TCHQ-GSQL Nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng chưa đăng ký lưu hành tại nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3342 / TCHQ - GSQL 

V/v nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng chưa đăng ký lưu hành tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  01 - 2016 / CV - GSQL  ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH Ô tô Thế giới đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu gồm 06 chiếc xe ô tô Volkswagen. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Theo quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư liên tịch số  03 / 2006 / TTLT - BTM - BGTVT -  BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương Mại, Giao thông Vận tải, Công an và Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng thì “Ô tô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời Điểm ôtô về đến cảng Việt Nam”. Như vậy, đối chiếu với quy định tại Thông tư liên tịch số  03 / 2006 / TTLT - BTM - BGTVT -  BTC-BCA nêu trên thì 06 chiếc xe ô tô Volkswagen nhập khẩu của Công ty TNHH Ô tô Thế giới chưa được đăng ký sử dụng tại nước ngoài và chưa chạy đủ 10.000 km nên chưa đủ cơ sở để xác định đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, do những chiếc xe này cũng đã đi được một số km nhất định nên cơ quan Hải quan cũng chưa đủ cơ sở để xác định là xe ô tô chưa qua sử dụng để áp dụng chính sách hàng hoá nhập khẩu và chính sách thuế. Đồng thời, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành thì 06 xe ô tô nhập khẩu nêu trên không thuộc danh Mục hàng hoá cấm nhập khẩu.

Để có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giao thông Vận Tải xem xét có ý kiến đối với việc nhập khẩu xe ô tô nêu trên của Công ty TNHH Ô tô Thế giới. Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Bộ Giao thông Vận Tải.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

(Gửi kèm công văn số  01 - 2016 / CV - GSQL  ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH Ô tô Thế giới và tài liệu liên quan)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • C.ty TNHH Ô tô Thế Giới (để biết);

    (G01-01A Tòa nhà Thương mại Vista Tower, 628C Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TP. HCM)

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.