Open navigation

Công văn 4186/TCHQ-TXNK Phân loại áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4186 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại giàn trồng hoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  881 / HQĐL - KTSTQ  ngày 21/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk vướng mắc phân loại, áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính, công văn ngày 4/1/2016 của Vụ Chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Căn cứ chú giải 3, 4, 5 phần XVI, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;


 1. Hệ thống giàn trồng hoa trong nhà kính nhập khẩu năm 2013:


  1. Về cấu tạo:


   Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tại công văn dẫn trên, hệ thống giàn trồng hoa được hình thành từ 108 khay, kích thước mỗi khay 1,7m x 28,5m. Mỗi khay có cấu tạo dạng khung hình chữ nhật gồm có chân đỡ bằng sắt mạ kẽm, (có thể điều chỉnh độ cao bằng chốt vít) nằm cố định, phía trên các trụ đỡ các trục thép có gắn liền với tay quay. Các trục thép có gắn tay quay này dùng để đỡ hệ thống khung sắt được viền bao bọc xung quanh bằng nhôm. Bên trong khung sắt viền nhôm là các tấm lưới nhựa hình ô chữ nhật có kích thước 1,7m x 0,95m hoặc 1,7m x 1,2m, dùng để đỡ chậu trồng hoa, có khoảng cách so với mặt đất khoảng 60 cm. Trục thép có gắn tay quay theo hướng thích hợp để di chuyển các khay, nhằm tạo một khoảng trống giữa các khay với nhau (hình thành lối đi giữa các khay) phục vụ cho việc chăm sóc và vận chuyển các chậu hoa, khi đó có thể di dời qua lại giữa các khay.


  2. Về phân loại, xác định mã số:


 2. Mặt hàng giàn trồng hoa có cấu tạo nêu tại điểm a trên, thuộc nhóm 73.08 “Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép ”, mã số 7308.90.99 - - - Loại khác.

 3. Hệ thống giàn trồng hoa trong nhà kính nhập khẩu năm 2014, 2015.

 1. Về cấu tạo:


  Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tại công văn dẫn trên, hệ thống giàn trồng hoa được hình thành từ 660 khay, kích thước mỗi khay 1,7m x 5,3m. Các khay này có thể di chuyển quay vòng đến các vị trí khác nhau trong nhà kính, nhờ hệ thống chuyển đổi chuyển động của các bơm hơi, các khay trồng được gắn con lăn để di chuyển trên hai đường ống đỡ khay. Giàn trồng có cấu tạo dạng khung gồm có chân đỡ bằng sắt mạ kẽm (có thể điều chỉnh bằng chốt vít), nằm cố định, trên các trụ đỡ có gắn các ống kẽm (làm bằng thép không gỉ) dùng để đỡ các khay làm từ khung nhôm (bên trong khung nhôm là các tấm nhựa hình ô chữ nhật, dùng để đỡ các chậu trồng hoa), có khoảng cách so với mặt đất khoảng 60cm; các khay nhôm sẽ di chuyển trên hai đường ống nhờ các bánh xe bằng bạc đạn gắn dưới các khay. Các khay nhôm có thể di chuyển bằng tay đến các vị trí khác nhau trong nhà kính nhờ hệ thống thay đổi chuyển động ngang dọc, lên xuống của các bơm hơi và các bánh xe bằng nhựa ở hai đầu giàn trồng. Các bơm hơi được kết nối với hệ thống máy nén khí tạo hơi thông qua các đường ống nhựa đưa vào trong nhà kính.


 2. Về phân loại, xác định mã số:


Hệ thống giàn trồng nhập khẩu năm 2014, 2015 có các bộ phận cấu thành riêng lẻ (gồm giàn trồng bằng kim loại, hệ thống máy nén khí và bơm hơi) không phù hợp với khái niệm “máy” tại chú giải 5 phần XVI - giàn trồng không thuộc các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85 (thuộc chương 73 hoặc chương 76 tùy theo chất liệu là sắt thép hay nhôm) - do đó không đáp ứng chú giải 3 và 4 phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Mặt hàng trên được tách riêng các bộ phận cấu thành để phân loại.


Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tại công văn số  881 / HQĐL - KTSTQ  không nêu cụ thể hệ thống giàn trồng có thành phần nhôm hay sắt chiếm tỷ trọng lớn hơn, cũng như không cung cấp thông tin cụ thể về đặc tính của hệ thống bơm hơi, máy nén khí.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk căn cứ các quy định hiện hành về phân loại hàng hóa, mô tả hàng hóa tại nhóm 73.08, nhóm 76.10, đối chiếu thực tế mặt hàng để xác định mã số phù hợp hệ thống giàn trồng. Đồng thời, phân loại hệ thống máy nén khí, bơm hơi phân loại vào nhóm tương ứng của chúng tại Chương 84.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Trung tâm PTPL (để theo dõi);

 • Cục KTSTQ (để theo dõi);

 • Lưu: VT, TXNK- PL - M.Hương(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.