Open navigation

Công văn 05/CT-BCT Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

 Không còn phù hợp 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  05 / CT - BCT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


CHỈ THỊ


VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016


Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn cả nước năm 2016 tiếp tục diễn biến phức tạp; do ảnh hưởng của El Nino nên từ nay đến tháng 9 năm 2016, dòng chảy trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm, tình trạng khô hạn sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên; sau khi kết thúc El Nino, cuối năm 2016 có thể xuất hiện La Nina... Thực hiện Chỉ thị số  03 / CT - TTg  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, để chủ động phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2016, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau đây:


 1. Yêu cầu chung đối với các đơn vị


  • Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTT và TKCN; tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, các sự cố tại đơn vị.


  • Rà soát, hiệu chỉnh phương án PCTT phù hợp với đặc thù của đơn vị; cập nhật bổ sung phương án PCTT đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra ảnh hưởng đến đơn vị.


  • Kiện toàn tổ chức, lực lượng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo nguyên tắc 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với thiên tai; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.


  • Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, Điều hành và phát huy hiệu quả nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với với các tình huống thiên tai, sự cố.


  • Tiếp tục rà soát lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế, xây dựng các công trình để bảo đảm an toàn cho công trình, cho cộng đồng đối với các hình thái thiên tai.


  • Tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

 2. Yêu cầu cụ thể đối với một số đơn vị


 1. Đối với Sở Công Thương


  • Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị ngành Công Thương trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về PCTT và TKCN;


  • Lập kế hoạch dự trữ, phương án cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời cho mọi nhu cầu sử dụng, đặc biệt các vùng bị chia cắt do thiên tai;


  • Tăng cường công tác quản lý thị trường, không để tăng giá hàng hóa trong các đợt thiên tai.


 2. Đối với các chủ đập thủy điện


   • Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa, lũ;


   • Rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2015, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt;


   • Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ đồng thời tham gia phòng, chống hạn hán có hiệu quả.


 3. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam:


   • Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Mục 2.b Chỉ thị này;


   • Chỉ đạo các đơn vị phân phối điện, truyền tải điện, nhà máy điện rà soát, kiểm tra các công trình, đầu tư sửa chữa, gia cố để đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đảm bảo khôi phục, cung cấp điện kịp thời, an toàn sau thiên tai.


 4. Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam


   • Kiểm tra, rà soát các bãi thải, các khu mỏ khai thác than, khoáng sản, hệ thống đê chân bãi thải, hệ thống bơm thoát nước, mương thoát nước, mặt bằng sản xuất... chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình, khu dân cư lân cận, nhất là trong tình huống xảy ra mưa lũ lớn.


   • Tổ chức diễn tập phương án ứng phó chống ngập lụt mỏ, sạt lở bãi thải ảnh hưởng đến các khu dân cư trong vùng trước mùa mưa, lũ; huấn luyện cấp cứu mỏ đối với các lực lượng tại các mỏ thuộc Tập đoàn.

   • Xây dựng hoàn thành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản cấp quốc gia trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.


 5. đ) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


  Rà soát cập nhật hoàn chỉnh phương án, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, ứng phó sự cố tràn dầu. Xây dựng hoàn thành Kế hoạch ứng phó sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí cấp quốc gia trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.


 6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam


Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch dự trữ và sẵn sàng phục vụ các vùng bị thiên tai; rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn, phòng chống ngập các công trình, cửa hàng xăng dầu, chống trôi nổi các bồn chứa xăng dầu khi bị ngập nước.


g) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam


Chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật phương án ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất; sạt lở bãi thải, ngập nước mỏ.


Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Bộ Công Thương qua Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Điện thoại: 04 22218311, Fax: 04 39393661, Email: PCLB_BCT@moitgov.vn.


Giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai trong ngành Công Thương./.Nơi nhận:

 • Bộ trưởng;

 • Các Thứ trưởng;

 • Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;

 • Ủy ban Quốc gia TKCN;

 • Văn phòng Bộ, các Vụ, Viện, Tổng Cục, Cục, Trường thuộc Bộ;

 • Công đoàn Công Thương Việt Nam;

 • Các Sở Công Thương;

 • Các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ;

 • Các ủy viên BCH PCTT và TKCN;

 • Các thành viên VPTT;

 • Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Hoàng Quốc Vượng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.