Open navigation

Công văn 04/CT-BCT Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  04 / CT - BCT 

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


CHỈ THỊ


VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, NGĂN CHẶN VIỆC BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ THUỐC LÁ NHẬP LẬU


Trong thời gian vừa qua các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu và đã đạt được kết quả nhất định. Mặc dù vậy, thuốc lá nhập lậu tuy không còn bày bán công khai như trước đây nhưng vẫn được các đối tượng tiêu thụ lén lút tại các điểm kinh doanh nhỏ, lẻ, các cửa hàng tạp hóa, các quán nước trên vỉa hè, nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường hoặc được bán lẻ tại những địa điểm không cố định nằm rải rác tại các tuyến phố, các quận, huyện. Tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho ngành sản xuất thuốc lá trong nước và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.


Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số  30 / CT - TTg  ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tập trung triển khai và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

 1. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

  1. Cục Quản lý thị trường

   1. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số  30 / CT - TTg  ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu năm 2015 và các năm tiếp theo. Cán bộ, công chức Quản lý thị trường phải gương mẫu trong việc không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, không tiếp tay cho các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đến hết quý III năm 2015, tại các tuyến và địa bàn trọng điểm phải có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu.


   2. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm kinh doanh thuốc lá, các dịch vụ có kinh doanh thuốc lá như: ăn uống, quán bar, vũ trường... trong thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuốc lá..., nhằm phát hiện, xóa các tụ điểm tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an rà soát, kiểm tra các tụ điểm, đầu nậu buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan hướng dẫn, giải đáp chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý kịp thời theo yêu cầu của địa phương.


   3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số  30 / CT - TTg  ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên để kịp thời biểu dương các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

  2. Vụ Pháp chế

   a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc rà soát, đánh giá, phát hiện những quy định chồng chéo, bất cập trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại, quản lý thị trường, xử lý vi phạm hành chính để tổng hợp đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


  3. Vụ Công nghiệp nhẹ

   1. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý đối với máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá không có nguồn gốc hợp pháp hoặc không tiêu hủy theo quy định, kiểm tra hoạt động sản xuất thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá theo các quy định tại Nghị định số  67 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.


   2. Làm đầu mối phối hợp với Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách và thông tin thị trường thuốc lá.

  4. Cục Xuất nhập khẩu


   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá góp phần ngăn chặn các hành vi tái thẩm lậu vào thị trường Việt Nam.


  5. Văn phòng Bộ


   Có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm việc cán bộ công chức không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện.


  6. Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ Công Thương


   Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc thực hiện Chỉ thị  30 / CT - TTg  của Thủ tướng Chính phủ, Luật phòng chống tác hại thuốc lá và các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng từ thuốc lá không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu.


 2. CÁC DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI

  1. Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá

   1. Nâng cao chất lượng, giảm giá thành đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước. Sản xuất thuốc lá phù hợp sở thích và thói quen người tiêu dùng Việt Nam đi đôi với việc thực hiện các quy định có liên quan đến bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.


   2. Chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương, nhất là với Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ cho công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

  2. Hiệp hội thuốc lá Việt Nam


  1. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chức năng theo Thông tư số  19 / 2015 / TT - BTC  ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.


  2. Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng Quản lý thị trường trong công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; hỗ trợ lực lượng Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.


  3. Tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên, người lao động trong các đơn vị thuộc Hiệp hội thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tác hại thuốc lá, không sử dụng thuốc lá nhập lậu.

 3. SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý thông tin kịp thời, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuốc lá trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh, buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu cần tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để việc ký cam kết có hiệu quả, không mang tính hình thức. Chủ động nắm thông tin xây dựng Phương án, kế hoạch phối hợp kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, đúng thời điểm nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

  2. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 trong việc nắm tình hình buôn lậu, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, để kịp thời tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, ngăn chặn.

  3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ kịp thời về các trường hợp xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá; cảnh báo cho người dân các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ thuốc lá không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu. Tổ chức vận động công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tác hại thuốc lá, không sử dụng thuốc lá nhập lậu và không hút thuốc lá nơi công cộng.


  4. Báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện Chỉ thị số  30 / CT - TTg  và Chỉ thị này hàng Quý thông qua Cục Quản lý Thị trường.

 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý thị trường, Xuất nhập khẩu; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Công nghiệp nhẹ; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, Ban lãnh đạo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, cơ quan báo chí truyền thông thuộc Bộ triển

  khai thực hiện Chỉ thị này.


 2. Giao Cục Quản lý thị trường làm đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
Nơi nhận:

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

 • Lãnh đạo Bộ;

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • VP Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ (để thực hiện);

 • Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá;

 • Hiệp hội thuốc lá Việt Nam;

 • Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương;

 • Lưu: VT,QLTT(5).

BỘ TRƯỞNGVũ Huy Hoàng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.