Open navigation

Công văn 412/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2024 Phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty Cổ phần 10 Pharma.
(Địa chỉ: C0.02 Khu phố Green Valley, đường Nguyễn Đổng Chi, P. Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0723/10P/CV ngày 21/09/2023 của Công ty Cổ phần 10 Pharma về việc mã số HS của mặt hàng “Chế phẩm ăn được của dầu cá”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung công văn hướng dẫn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2021 của Tổng cục Hải quan về phân loại hàng hóa thì:

“Một số mặt hàng khai báo là dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung EPA/DHA,... có thể được phân loại vào các nhóm khác nhau tùy thuộc thành phần, hàm lượng, mức độ chế biến, quy trình sản xuất,...

- Trường hợp mặt hàng được xác định là dầu cá đã hoặc chưa hydro hóa nhưng đủ được chế biến bằng cách nhũ hóa, nhào trộn, thay đổi kết cấu... hoặc mặt hàng được xác định là hỗn hợp/chế phẩm ăn được của dầu cá với dầu của động vật, thực vật khác thì thuộc nhóm 15.17”.

2. Qua tra cứu dữ liệu trên hệ thống, Công ty Cổ phần 10 Pharma mở tờ khai số 105321231740/A11 ngày 10/03/2023 nhập khẩu mặt hàng có tên khai báo là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe-OMEXXEL 3-6-9,NSX: 01/08/2022, HSD: 3 năm, 1 chai/100 viên,CB: 3738/2022/ĐKSP,CD: bổ sung DHA, EPA, hỗ trợ tốt cho não bộ, thị lực, tim mạch. NSX: Sabinsa Corporation, mới 100%”.

Theo kết quả phân tích tại Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 156/TB-KĐ3 ngày 31/03/2023 của Chi cục Kiểm định 3 đối với mẫu hàng thuộc tờ khai số 105321231740/A11 trên xác định mặt hàng là “Chế phẩm ăn được của dầu cá với dầu thực vật khác (dầu ô liu, dầu hạt lanh), dạng viên nang mềm, đã đóng gói bán lẻ 100 viên/lọ”.

Như vậy, theo kết quả phân tích mặt hàng nhập khẩu của công ty là chế phẩm ăn được của dầu cá với dầu của thực vật (dầu ô liu, dầu hạt lanh), đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 5486/TCHQ-TXNK dẫn trên mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 1517.90.90.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần 10 Pharma biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.