Open navigation

Công văn 1638/LĐTBXH-KHTC Hội nghị giao ban công tác Lao động-Người có công và tổ chức “Tháng hành động vì Trẻ em năm 2016”


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1638 / LĐTBXH - KHTC

V/v Triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31 tỉnh, tp phía Bắc (Từ T.T.Huế trở ra)


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016 đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh / thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc (Từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra) để chỉ đạo các giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016 của ngành; lấy ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của ngành giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì Trẻ em năm 2016” tại Quảng Ninh, cụ thể như sau:


 1. Hội nghị giao ban:


  1. Thành phần:


   • Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


   • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (từ Thừa Thiên - Huế trở ra): Giám đốc và Chánh Văn phòng Sở.


   • Các đơn vị Quản lý nhà nước thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc.


  2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị: 1/2 ngày, khai mạc lúc 13h30 ngày 27/5/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại Lễ tân khách sạn: 033 3646 618).


 2. Lễ Phát động Tháng Hành động vì Trẻ em năm 2016:


  1. Thành phần:


   • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, tổ chức.


   • Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ.


  2. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ Phát động: Thời gian từ 9h00 - 11h ngày 28/5/2016 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Bộ yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh / thành phố cử thành phần tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.


Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/5/2016. Thông tin chi tiết về Hội nghị liên hệ chị Nguyễn Thanh Vân, chuyên viên phòng Kế hoạch - Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Điện thoại: 04.38269. 544 / 09 .1123.1123; thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn)./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các đ/c Thứ trưởng;

 • Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đào Hồng Lan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.