Open navigation

Công văn 12350/TCHQ-ĐTCBL Kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12350 / TCHQ - ĐTCBL 

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Hiện nay, tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc; sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi diễn biến phức tạp, đang là vấn đề bức xúc, nguy hại cho sức khỏe người dân, gây tác hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, thương hiệu quốc gia, thất thu ngân sách nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia tại Thông báo số  397 / TB - VPCP  ngày 10/12/2015 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm theo), Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:


1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số  41 / NQ - CP  ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số  218 / KH - BCĐ389  ngày 01/12/2015 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch số  170 / KH - TCHQ  ngày 19/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc Kiểm soát thực hiện hệ thống thông quan điện tử  VNACCS / VCIS  nhằm phát hiện, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất; Kế hoạch số  185 / KH - TCHQ  ngày 17/8/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Kế hoạch số  11831 / KH - TCHQ  ngày 15/12/2015 của Tổng cục Hải quan về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.


  1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố


    1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng cơ chế, chính sách quản lý đối với các mặt hàng là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, chất cấm trong chế biến thực phẩm. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng hàng hóa,... do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp cho lô hàng nhập khẩu. Đối với những lô hàng không có giấy phép, kiên quyết dừng thông quan, không cho nhập khẩu. Đối với những lô hàng có thông tin, dấu hiệu nghi vấn, cần tổ chức kiểm tra thực tế hàng hóa để xử lý sai phạm nếu có.


    2. Chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, chất cấm trong chế biến thực phẩm. Kiên quyết không để xảy ra hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng này trong địa bàn hoạt động hải quan.


3. Cục Điều tra chống buôn lậu đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình tại tất cả các địa bàn trọng điểm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tập trung phát hiện, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, chất cấm trong chế biến thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp, thủy sản trong nước, bảo vệ thương hiệu quốc gia và chống thất thu ngân sách nhà nước.


Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.