Open navigation

Công văn 518/BYT-BM-TE Tăng cường công tác CSSK bà mẹ và trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 518/BYT-BM-TE

V/v tăng cường công tác CSSKBMTE trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

- Bệnh viện chuyên khoa sản, nhi, khoa sản - nhi các bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế


Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và Chỉ thị số 01/2015/CT-BYT ngày 09/01/2015 của Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế đề nghị:


 1. Các đơn vị phổ biến, quán triệt tới toàn bộ cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 19/01/2016 về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; đảm bảo có lãnh đạo trực đường dây nóng 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết.


 2. Các bệnh viện chuyên khoa sản, chuyên khoa nhi, khoa sản - nhi các bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện được phân công chỉ đạo tuyến về sản nhi đảm bảo kế hoạch trực 24/24 giờ, rà soát và bố trí đầy đủ nhân lực và phương tiện để khám, điều trị, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu.


 3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo khoa sản, nhi - bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa nhi, bệnh viện sản - nhi và các đơn vị y tế liên quan trên địa bàn:


 • Đảm bảo kế hoạch trực 24/24 giờ, rà soát và chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực thuốc, trang thiết bị, phương tiện để đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh cho bà mẹ trẻ em, đặc biệt là công tác cấp cứu sản nhi ở các tuyến y tế trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực cấp cứu và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi được yêu cầu.


 • Chỉ đạo các đơn vị liên quan tuân thủ hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, cấp cứu sản khoa để phòng tai biến sản khoa, cấp cứu hồi sức sơ sinh và trẻ em. Tăng cường phối hợp giữa chuyên khoa sản và chuyên khoa nhi trong hồi sức cấp cứu bà mẹ, trẻ sơ sinh, đặc biệt trong việc xử lý cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng đẻ.

 • Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại đơn vị và các tuyến trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán.


Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại địa phương trong dịp Tết đạt kết quả tốt.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);

 • Cục Quản lý khám chữa bệnh (để phối hợp chỉ đạo);

 • Lưu: VT, BMTE.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EMNguyễn Đức Vinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.