Open navigation

Công văn 15090/TCHQ-TXNK Bổ sung hồ sơ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15090 / TCHQ - TXNK 

V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Trường Đại Luật Hà Nội. 

(87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số  3111 / ĐHLHN  ngày 15/12/2014 của Trường Đại Luật Hà Nội về việc xin miễn thuế nhập khẩu sách do nhà khoa học Cộng hòa Áo gửi tặng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về chính sách thuế:

  Căn cứ Tiết b.1 Điểm b, Tiết c.1 Điểm c Khoản 4 Điều 104 và Điều 107 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: Hàng hóa được phép nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóa không vượt quá ba mươi triệu đồng thì được xét miễn thuế. Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Trừ các trường hợp sau thì được xét miễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng : "Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí cấp phát, nếu được cơ quan cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể ", Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính.

 2. Hồ sơ xét miễn thuế:

Căn cứ quy định tại Điều 105 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC , hồ sơ xét miễn thuế gồm:

 • Hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này: nộp 01 bản chụp;

 • Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp cụ thể sau đây:

 • Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại hàng hóa, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, tờ khai hải quan; trường hợp có nhiều loại hàng hóa, thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hóa, các tờ khai xét miễn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích miễn thuế : 01 bản chính;

 • Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếu tặng hàng hóa: 01 bản chụp;

 • Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan của tổ chức, cá nhân được biếu, tặng đối với trường hợp ủy quyền làm thủ tục hải quan: 01 bản sao y bản chính;

 • Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu) hoặc giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa (đối với trường hợp nhập khẩu thông qua đấu thầu), trong đó nêu rõ giá thanh toán không bao gồm thuế nhập khẩu: 01 bản chụp;

 • Xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận sử dụng hàng hóa miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa quà biếu, tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể hoạt động bằng kinh phí Nhà nước cấp phát có trị giá vượt quá định mức xét miễn: 01 bản chính;

 • Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với trường hợp hàng nhập khẩu có điều kiện): 01 bản chính;

 • Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số tiền thuế được xét miễn : 01 bản chụp;

 • Bảng kê danh mục hồ sơ đề nghị xét miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trường Đại Luật Hà Nội được biết và hoàn thiện hồ sơ gửi đến Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được xem xét giải quyết theo quy định./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.