Open navigation

Công văn 725/QLD-KD Xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 725/QLD-KD

V/v xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang


Cục Quản lý Dược nhận được Đơn hàng số 687/DHG-MK đề ngày 30/12/2015 của Công ty về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện;


Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;


Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;


Căn cứ Giấy phép nhập khẩu số 3077/15 do Bộ Y tế Campuchia cấp ngày 16/12/2015, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:


Đồng ý để Công ty xuất khẩu thuốc theo những nội dung sau:


 1. Tên thuốc:


  1. Viên nang Terpin Codein Fort (Terpin hydrate 200mg, Codein base 10mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 468.000 viên (Bốn trăm sáu mươi tám nghìn viên).


   • Khối lượng hoạt chất Codein base: 4.680 gam.


  2. Viên nén Hapacol codein (Paracetamol 500mg, Codein phosphate 08mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 442.700 viên (Bốn trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm viên).


   • Khối lượng hoạt chất Codein phosphate: 3.541,6 gam.

 2. Nhà sản xuất và xuất khẩu:


  • Tên: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang


  • Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.


 3. Nhà nhập khẩu:


  • Tên: Panaco Ltd.

  • Địa chỉ: No 310 Eo St 284 Sangkat Olympic Khan Chamkamon, Cambodia.


 4. Điều kiện xuất khẩu:

 • Hàng sẽ được xuất khẩu qua Cửa khẩu Sa Mát - Tây Ninh


 • Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.


 • Giấy phép này không được trao đổi.


 • Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 16/01/2016.


 • Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần xuất khẩu.


Công ty phải thực hiện các quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT, Thông tư số 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế và các quy định về dược có liên quan.


Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng TTPC TP & MT;

 • Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sa Mát;

 • Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tất Đạt

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.