Open navigation

Công văn 9108/BTC-TCNH ngày 24/08/2023 Chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số truyền thống và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9108/BTC-TCNH

V/v chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số truyền thống và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước thông tin phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng về việc một số trang mạng cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số truyền thống, ngày 24/3/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 2740/BTC-TCNH đề nghị các Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán vé của đại lý xổ số; trường hợp phát hiện đại lý xổ số vi phạm về phương thức phân phối, cần thực hiện thanh lý, chấm dứt hợp đồng với đại lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây hiện tượng cung cấp dịch vụ mua vé xổ số kiến thiết qua Internet ngày càng phổ biến, tác động đến hoạt động kinh doanh xổ số hợp pháp, không đảm bảo quyền lợi của người mua.

Tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc (Chỉ thị số 16) giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề hoặc phân phối vé xổ số không đúng phương thức. Triển khai thực hiện Chỉ thị 16, để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số đúng quy định pháp luật, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số1, doanh nghiệp/đại lý kinh doanh xổ số chỉ được tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Đối với vé xổ số truyền thống chỉ được phân phối thông qua các phương thức: (i) Bán trực tiếp cho khách hàng; (ii) Thông qua hệ thống đại lý xổ số; không được phân phối vé xổ số qua: điện thoại (cố định, di động), các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác.

Tuy nhiên, hiện nay có một số trang web, ứng dụng cho phép mua vé xổ số truyền thống của 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam); giữa các trang web, ứng dụng này có sự liên thông với các đại lý bán vé xổ số truyền thống của 03 khu vực (tự động bù trừ, cập nhật các vé còn đang lưu thông). Một số trang web, ứng dụng, Bộ Tài chính nêu tại Phụ lục đính kèm Công văn này.

Hoạt động của các trang web, ứng dụng này có tác động tiêu cực đến kinh doanh xổ số như: (i) Gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành thị trường xổ số của cơ quan quản lý; (ii) Ảnh hưởng đến thị trường xổ số truyền thống, nhất là khu vực miền Nam, miền Trung nơi tổ chức phát hành vé theo thị trường chung, số thu NSNN của các địa phương bị ảnh hưởng; (iii) Lợi dụng danh nghĩa mua hộ vé xổ số các tổ chức này có thể sẽ tổ chức cho người chơi tham gia dự thưởng trực tiếp để tìm kiếm lợi nhuận, gây thất thu cho NSNN do không phải nộp thuế, chi phí in vé, tổ chức mở thưởng,…(tương tự như số lô, số đề lợi dụng kết quả xổ số để kinh doanh bất hợp pháp); (iv) Tiềm ẩn nhiều rủi ro về rửa tiền, gây mất trật tự an toàn xã hội.

2. Những hoạt động này cho thấy các Công ty Xổ số kiến thiết chưa thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các đại lý kinh doanh xổ số. Do vậy, Bộ Tài chính yêu cầu các Công ty Xổ số kiến thiết:

a) Rà soát toàn bộ các trang web, ứng dụng hiện nay có bán vé xổ số của các Công ty Xổ số kiến thiết (bao gồm cả các trang web, ứng dụng không nằm trong danh sách tại Phụ lục đính kèm), căn cứ số seri vé xổ số dược bán trên các trang web, ứng dụng, làm rõ các công ty, tổ chức, trang web, ứng dụng này có ký hợp đồng đại lý với Công ty hay không? Trường hợp có ký hợp đồng đại lý với Công ty, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, hoặc báo cáo UBND xử lý vi phạm về việc phân phối vé xổ số không đúng phương thức theo quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP2. Trường hợp Công ty có liên kết với đại lý, đề nghị làm rõ tên, trách nhiệm của đại lý để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

b) Rà soát lại toàn bộ hợp đồng với đại lý xổ số, quy định rõ trách nhiệm của đại lý xổ số phải thực hiện phân phối vé xổ số đúng phương thức (sửa đổi hợp đồng nếu cần), quy định chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

c) Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán vé của đại lý, kịp thời phát hiện các hành vi không tuân thủ quy định của pháp luật trong việc phân phối, bán vé xổ số truyền thống qua các trang web/các ứng dụng đổ xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền pháp luật quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm mang tính chất hình sự chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.

d) Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động kinh doanh xổ số, cảnh báo để khách hàng, người dân nhận thức được vé xổ số bán qua mạng Internet là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiêu rủi ro cho người mua; kiên quyết đấu tranh với các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định pháp luật như: in vé xổ số giả, tự mở bảng quay số mở thưởng...

đ) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác kiểm tra, rà soát hoạt động phân phối, bán vé xổ số truyền thống qua các trang web, ứng dụng trên điện thoại, các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2023; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Đề nghị các Công ty Xổ số kiến thiết nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để quản lý, giám sát);
- Hội đồng XSKT các khu vực;
- Vụ pháp chế;
 - Lưu: VT, Vụ TCNH (V.T. Tùng- b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thị Thanh TâmPHỤ LỤC:

MỘT SỐ TRANG WEB/ỨNG DỤNG MUA HỘ/PHÂN PHỐI VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Công văn số 9108/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính)

- Ứng dụng Đặt vé số LuckyBest;

- Ứng dụng Đặt vé số Mobilott;

- Ứng dụng Đặt vé số Vicon;

- Ứng dụng Đặt vé số LuckyLotter;

- Ví điện tử của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; Ví điện tử của Ngân hàng TMCP Liên Việt; Ví điện tử Momo; Ví điện tử Zalo Pay; Ví điện tử Viettel Pay;

- Trang web www.vesohung.online (Hộ kinh doanh Lâm Kiên, MST 0301557891, Địa chỉ: 71 Châu Văn Liêm, P14, Q5, TP HCM);

- Trang web www.muahoveso.vn;

- Trang web www.xosominhchinh.com;

- Trang web www.docdac.vn;

- Trang web www.vesoduy.com;

- Trang web www.xosoviet.vn;

 

 


1 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

2 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (đã được sửa đổi, bổ sung).

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.