Open navigation

Công văn 5030/BTC-TCHQ Xử lý thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5030 / BTC - TCHQ 

V/v xử lý thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - BQL Dự án Nhiệt điện Thái Bình (Tổng công ty phát điện 3);

(Địa chỉ: Số 2B, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam)

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, chế tạo hàng hóa cung cấp cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình thuộc dự án ưu đãi đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số  45 / 2005 / QH11 , khoản 6 Điều 12 Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 103 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu phụ kiện đi kèm. Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư  04 / 2012 / TT - BKHĐT  ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Thông tư số  14 / 2015 / TT - BKHĐT  ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


  2. Theo trình bày của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình thì Tập đoàn Marubeni Nhật Bản là tổng thầu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Công ty TNHH Marubeni- Itochu Steel Việt Nam là đơn vị nhập khẩu các loại thép thuộc loại trong nước chưa sản xuất được từ Công ty TNHH Marubeni-Itochu Steel Nhật Bản và đã nộp đủ thuế nhập khẩu sau đó cung cấp cho Công ty Thành Long JSC để sản xuất máy móc, thiết bị cung cấp cho nhà thầu phụ TOA (Nhật Bản) để lắp đặt cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình; do đó, để xử lý thuế nhập khẩu cho số hàng hóa này theo đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số  45 / 2005 / QH11  và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán của Công ty TNHH Marubeni- Itochu Steel Việt Nam; sổ sách, chứng từ kế toán, quy trình sản xuất của Công ty Thành Long JSC; hồ sơ sổ sách Công ty Thành Long JSC cung cấp hàng hóa cho nhà thầu phụ - Công ty TOA (Nhật Bản).

Kết quả kiểm tra nếu xác định số hàng hóa do Công ty TNHH Marubeni- Itochu Steel Việt Nam nhập khẩu thuộc loại nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được, đã nộp thuế nhập khẩu sau đó cung cấp cho Công ty Thành Long JSC sản xuất, chế tạo thành máy móc, thiết bị cung cấp cho nhà thầu phụ TOA (Nhật Bản) và thực tế đã được lắp đặt cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu giữa nhà thầu chính và chủ dự án không bao gồm thuế nhập khẩu thì thực hiện hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu cho Công ty TNHH Marubeni-Itochu Steel Việt Nam tương ứng với số nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được, đã được Công ty Thành Long JSC sản xuất, chế tạo sản phẩm cung cấp cho nhà thầu TOA (Nhật Bản) và thực tế đã lắp đặt cho Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình.


Doanh nghiệp tự tính toán và kê khai nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế nhập khẩu được hoàn trả theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


Bộ Tài chính trả lời để Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình (Tổng công ty phát điện 3), Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế tỉnh Thái Bình (để t/h);

  • Vụ CST, PC (Bộ Tài chính);

  • Cty TNHH Marubeni-Itochu Steel Việt Nam

(Tầng 24, Keangnam Landmark Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội);

  • Lưu: VT, TCHQ (15b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.