Open navigation

Công văn 4680/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4680 / TCHQ - TXNK 

V/v trả đơn đề nghị XĐT mã số

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH SIAMP.

(Đ/c: Lô E1, Đường K1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, Tp. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu số  01 / HSC  ngày 16/5/2016 của Công ty TNHH SIAMP. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;


Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:


Hồ sơ xác định trước mã số:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , cụ thể:


  • Công ty cung cấp thông tin của các mặt hàng trong cùng một đơn đề nghị xác định trước mã số: Bộ xả nước, bộ cấp nước và linh kiện bộ xả nước, cấp nước trong bình xả nước lavabo bồn cầu, bằng nhựa. Tuy nhiên, thông tin Công ty cung cấp không rõ bộ xả nước, bộ cấp nước là 02 mặt hàng riêng biệt (Bộ xả nước và bộ cấp nước) hay là một bộ sản phẩm (Bộ xả và cấp nước).


  • Hồ sơ không có mẫu hàng kèm theo, chỉ bao gồm hình ảnh sản phẩm và tài liệu về quy trình sản xuất sản phẩm. Hình ảnh kèm theo không thể hiện rõ thành phần cấu tạo của mặt hàng và các linh kiện kèm theo bao gồm cả các sản phẩm bằng sắt hoặc thép (như đai ốc, thanh dẫn phao, ...), không chỉ có các sản phẩm bằng nhựa như thông tin tại tài liệu về quy trình sản xuất.

  • Các thông tin tại Mục B, Mục C chưa đầy đủ và rõ ràng để làm cơ sở phân loại.


Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số để Công ty TNHH SIAMP biết và thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.