Open navigation

Công văn 15039/TCHQ-GSQL Gia hạn thời hạn tạm nhập khẩu xe ô tô của chuyên gia


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15039 / TCHQ - GSQL 

V/v gia hạn thời hạn tạm nhập khẩu xe ô tô của chuyên gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số  3906 / HQHCM - GSQL  ngày 04/11/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn tạm nhập chiếc xe ô tô hiệu Volkswagen, mới 100%, tay lái thuận, số khung WVGZZ5NZCW565400, số máy CCZ220630 tạm nhập theo Giấy phép tạm nhập số  52 / TN - OTO / PMD  do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/2012 cho bà Huyền Trân Chytkova đến ngày 31/12/2019 để thực hiện dự án thiết kế, tư vấn xây dựng Viện chấn thương chỉnh hình giữa Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc Phòng và Tập đoàn Puro Klima Export - Cộng hòa Séc.

  • Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lưu ý Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc Phòng trường hợp dự án nêu trên hoàn thành trước thời hạn ngày 31/12/2019 hoặc nếu bà Huyền Trân Chytkova không tiếp tục công tác tại dự án cần thông báo cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, quản lý chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.