Open navigation

Công văn 15200/TCHQ-TXNK Áp thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng máy và hóa chất dùng trong y tế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15200 / TCHQ - TXNK 

V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trí Đức.

(Địa chỉ: Số 15 ngõ 2 phố Nguyễn Viết Xuân, p. Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  122014 / TĐ - CV  ngày 15/12/2014 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trí Đức về việc áp thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng máy và hóa chất dùng trong y tế theo Thông tư  83 / 2014 / TT - BTC . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về hóa chất xét nghiệm:

    Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, khoản 1 Điều 4 Thông tư số  83 / 2014 / TT -  BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế có thuế suất thuế GTGT là 5% (năm phần trăm).

    Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

  2. Về mặt hàng máy xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm huyết học:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì: "Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này".

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định "Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì kê khai, tính thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thống nhất

Đề nghị Công ty căn cứ Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, Luật Thuế GTGT, các văn bản hướng dẫn Luật để xác định mức thuế suất thuế GTGT mặt hàng trên và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty gửi công văn về Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn theo chức năng thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trí Đức biết và thực hiện./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.