Open navigation

Công văn 18544/BTC-TCHQ Xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  18544 / BTC - TCHQ 

V/v Xử lý thuế TTĐB, GTGT xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014Kính gửi: Các Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(theo Danh sách đính kèm)


Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Công ty cổ phần Kartenex về việc ghi thu, ghi chi NSNN để thanh khoản khoản thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế giá trị gia tăng (GTGT) tăng thêm đối với các xe ô tô cứu thương nhập khẩu của Công ty cổ phần Kartenex bán cho các đơn vị sử dụng nguồn NSNN để mua xe theo hướng dẫn tại công văn số  266 / BTC - TCHQ  ngày 04/01/2010 của Bộ Tài chính. Để xử lý vấn đề Công ty nêu, Bộ Tài chính xin trao đổi với UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ như sau:


 1. Để thực hiện việc ghi thu, ghi chi thuế TTĐB, thuế GTGT truy thu đối với số xe chuyên dùng trong đó có xe ô tô cứu thương nhập khẩu bằng nguồn vốn trung ương hoặc nguồn vốn địa phương cấp; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  8306 / VPCP - KTTH  ngày 23/11/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số  266 / BTC - TCHQ  ngày 04/01/2010 hướng dẫn việc thực hiện. Theo đó, để thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi số thuế TTĐB, thuế GTGT thì các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố gửi đến Tổng cục Hải quan các giấy tờ xác định số xe ô tô cứu thương do Công ty TNHH Kartenex đã bán cho các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc tỉnh sử dụng nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trước ngày 25/01/2010.


 2. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính chưa nhận được các hồ sơ, giấy tờ đối với một số xe chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị được cung cấp từ Công ty Kartenex nên chưa thực hiện ghi thu, ghi chi thuế TTĐB và thuế GTGT đối với các xe này như hướng dẫn tại công văn số  266 / BTC - TCHQ  ngày 04/1/2010.


Để hoàn thiện hồ sơ thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế TTĐB và thuế GTGT của xe ô tô chuyên dùng được nhập khẩu bằng nguồn ngân sách nhà nước thông qua Công ty Kartenex bán cho các cơ quan, các đơn vị thuộc các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan kiểm tra, xác nhận cụ thể số lượng xe ô tô chuyên dùng được nhập khẩu thông qua Công ty Kartenex từ nguồn ngân sách nhà nước (theo danh sách Công ty Kartenex lập gửi kèm theo), trong đó ghi rõ số tiền thuế TTĐB, thuế GTGT đề nghị ghi thu, ghi chi NSNN nếu dự toán NSNN được giao chưa bố trí kinh phí để nộp thuế TTĐB và thuế GTGT đơn vị phải nộp theo văn bản thông báo nộp thuế của cơ quan hải quan và gửi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) trước ngày 31/12/2014.


Bộ Tài chính có ý kiến để UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng./.


Hồ sơ gửi kèm:


 1. Bản sao công văn số  8306 / VPCP - KTTH  ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ;


 2. Công văn số  266 / BTC - TCHQ  ngày 04/1/2010 của Bộ Tài chính;


 3. Công văn số  56 / CV  ngày 12/11/2014 của Công ty cổ phần Kartenex.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố (theo danh sách đính kèm);

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Vụ PC, Vụ CST, Vụ HCSN; Vụ I;

 • Công ty Kartenex; (Đ/c số 7 F6 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 • Lưu VT, TCHQ (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH SÁCH


UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ MUA XE CỦA CTY KARTENEX


1

Bộ Quốc phòng

2

Bộ Y tế

3

Bộ Công Thương

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Bộ Thông tin và Truyền thông

6

UBND TP. Hà Nội

7

UBND tỉnh Đắk Lắk

8

UBND tỉnh Bình Thuận

9

UBND tỉnh Hà Nam

10

UBND tỉnh Gia Lai

11

UBND tỉnh Hà Giang

12

UBND tỉnh Quảng Trị

13

UBND tỉnh Kiên Giang

14

UBND tỉnh Thái Bình

15

UBND tỉnh Quảng Ngãi

16

UBND TP. Hải Phòng

17

UBND tỉnh Đồng Nai

18

UBND tỉnh Tiền Giang

19

UBND tỉnh Vĩnh Long

20

UBND tỉnh Phú Yên

21

UBND tỉnh Quảng Nam

22

UBND tỉnh Đắc Nông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.