Open navigation

Công văn 794/TCHQ-TXNK Khiếu nại trị giá tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  794 / TCHQ - TXNK 

V/v khiếu nại trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải- Kia.

(Đ/c: Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  139 / 2014 / THACO  KIA- XNK ngày 13/12/2014 của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải- Kia (Công ty) về việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết định số  1189 / QĐ - HQHP  ngày 08/9/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 22/12/2014 Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi làm việc với đại diện Công ty để trao đổi, làm rõ kiến nghị của Công ty. Kết quả buổi làm việc hai bên đều thống nhất: việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số  2356 / QĐ - TCHQ  ngày 8/8/2014 là đúng quy định. Tuy nhiên, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét lại việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết định số  1189 / QĐ - HQHP  do cùng một mặt hàng, cùng một đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu, ký kết hợp đồng ngoại thương trong cùng một ngày, nhưng Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lại xác định giá tính thuế có sự chênh lệch nhau.


Ngày 29/12/2014 Tổng cục Hải quan có công văn số  15410 / TCHQ - TXNK  đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng rà soát lại việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết định  1189 / QĐ - HQHP  nêu trên và trả lời dứt điểm kiến nghị của Công ty.


Thực hiện ý kiến của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã rà soát lại việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu Kia Optima nhập khẩu tại tờ khai hải quan số  320 / NKD  ngày 03/01/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III và đã ra Quyết định số  10 / QĐ - HQHP  ngày 05/01/2015 hủy bỏ Quyết định số  1189 / QĐ - HQHP  ngày 08/9/2014. Theo đó, chấp nhận trị giá khai báo của Công ty (thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải- Kia biết./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thay b/c);

  • Lưu: VT, TXNK -TG (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.